2018թ. օգոստոսի 14, երեքշաբթի

 10:24

ԼՐԱՀՈՍ


ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Կրթության արդի հիմնախնդիրները աշխարհում, Հայաստանում

Կրթության սահմանումը ձևակերպելու համար նախ պետք է հասկանալ, թե ինչ կրթություն նկատի ունենք, որովհետև մեր օրերում կրթությունը կապված չէ


Ֆիզմաթ. ժամանակը կրթության մեջ

Ֆիզմաթ դպրոցը թե հիմնադրման ժամանակ, թե հիմա զուրկ է ֆորմալիզմից։ Այստեղ չեն ասում՝ այս տողին այս տողն անգիր արա ու վերջ....


Կրթության արդի հիմնախնդիրները աշխարհում, Հայաստանում. Սերոբ Խաչատրյան

Հայաստանում և ոչ միայն Հայաստանում կրթության առաջնային նպատակը տնտեսության պահպանումն է, որովհետև աշխարհաքաղաքական սցենարներից մեկն այն է, որ ապագայում հնարավոր է աշխարհում լինեն մի քանի երկրներ միայն, որոնք էլ կապահովեն բարեկեցություն:


Կրթության արդի հիմնախնդիրները աշխարհում, Հայաստանում. Արամ Մեհրաբյան

Մարտահրավերը, որ արդեն մոտենում է վտանգավոր սահմանին՝ մարդը սպառողով փոխարինելն է: Եվ այս համատեքստում կրթության նպատակը պետք է լինի մարդուն հավատարիմ պահել իր կոչմանը, կարողանալ դիմադրել հետարդյունաբերական այս ամբողջ դրամային, որի ականատեսն ենք:


Մայր բուհ. ազգային արժեքներ, միջազգային հեղինակություն

Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիներին հիմնված Երևանի պետական համալսարանը իր գոյության ընթացքում սոսկ գիտակրթական գործունեություն չի ծավալել։ Այն նախևառաջ եղել է ազգապահպանության, ազգային զարթոնքը խմորող գաղափարների փոստատար։


Չափագիտության ազգային ինստիտուտ. Ներկան և զարգացման միտումները

­Չա­փա­գի­տութ­յան ազ­գա­յին ինս­տի­տու­տը մեր երկ­րում չա­փա­գի­տա­կան խնդիր­նե­րի օ­րենսդ­րո­րեն սահ­ման­ված կար­գի ա­պա­հով­ման և­ ի­րա­կա­նաց­ման ե­րաշ­խա­վորն է:


Երաշխավորված կրթություն աշխատաշուկայի համար

Բոլոր ժամանակներում կարևորվել ու կարևորվում է կրթության որակը, որը պետք է համապատասխանի ժամանակակից պահանջներին: Իսկ մարտահրավերները շատ են: Նախ` մեծ է մրցակցությունը, որն ինքնին բուհերին պարտադրում է բարձրացնել կրթության որակը,


Ապագայի կրթական մոդել

Մեր ամբողջ կյանքը պայմանավորված է մեր ստացած կրթությամբ: Ո՞րն է այն կրթական մոդե-լը, որը կբարձրացնի երկուսի որակն էլ: Արդեն 20 տարի


Կրթությունը չի կարող լինել ինքնանպատակ

Բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում չի հանդիսանում առաջատար ու նոր տեխնոլոգիաներ մշակող: Այն պասիվ դերակատար է՝ բավարարվելով


Գիտական բազա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համար

Մեր գործունեության ցանկացած ոլորտ այսօր կախված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից ու դրանց անընդհատ կատարելագործումից: Իրականում մենք


Գիտության զարգացումը՝ երիտասարդ կադրերով

ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ստեղծումը Հայաստանի Հանրապետության կրթական հա-մակարգի զարգացմանն ուղղված քայլերից մեկն էր,


Կր­թութ­յուն՝ ըն­դուն­ված չա­փա­նիշ­նե­րից դուրս

Ման­կա­կան կենտ­րո­նում հա­տուկ ու­շադ­րութ­յուն պետք է հատկացվի ծնող-ման­կա­վարժ-ե­րե­խա փոխ­հա­րա­բե­րութ­յա­նը՝ կար­ևո­րե­լով ծնո­ղի տե­ղե­կաց­վա­ծութ­յու­նը


Օլիմպիական հերթափոխը պատասխանատու ձեռքերում

Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջը միավորում է սպորտը և կրթությունը: Օլիմպիական սկզբունքների սերմանումն ու


Կրթությունը գիտելիքի և բարոյականության համադրումն է

Ի՞նչ կարծրատիպեր են այսօրվա մանկավարժներին խանգարում ուսուցման նոր մեթոդներ կիրառել, ձևավորել նոր կրթական միջավայր, որտեղ


Կես դար սպորտում. Արա Մեհրաբյան

Այսօր խոսում եմ մի կառույցի մասին, ով կարողացել է մեկ քայլով ավելի առաջ տանել նորանկախ պետությունը մանկապատանեկան սպորտի բնագավառում։


Արևներ.լուսավոր աշխարհ

Վաղուց ապացուցվել է, որ երաժշտական կրթությունըանփոխարինելի ազդեցություն ունի երեխայի ընդհանուր զարգացման վրա և դաստիարակության


Կրթության արդի հիմնախնդիրները աշխարհում, Հայաստանում.Արեգ Թադևոսյան

Հայաստանյան կրթական համակարգը, սրտի ցավով եմ ասում, չնայած ունի չափորոշիչներ, ունի ուղղորդիչ, ունի օրենք և այլն, սակայն բոլորիս համար


Կրթության արդի հիմնախնդիրները աշխարհում, Հայաստանում. Աշոտ Բլեյան

Մենք, գիտեք ՀՀ օրենքով սահմանված, պետական աջակցությամբ կրթահամալիրի մանկավարժական հավաքանիով իրականացնում ենք հեղինակային


Կրթության արդի հիմնախնդիրները աշխարհում, Հայաստանում.Ժան Մարկ Լավեստ

Կրթության կարևորագույն նպատակը մարդկանց մակարդակի բարձրացումն է, որ նրանք կարողանան մրցունակ լինել տնտեսական


Որակյալ մասնագետներ բուժհաստատություններին

Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջը` Հայաստանում միջին մասնագիտական բժշկական կրթությամբ կադրերի պատրաստման առաջին....
ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ԱՇԽԱՐՀ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՐԵՆՔ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ՄՇԱԿՈՒՅԹ