Ադրբեջանի Ալիևը պարգևատրվել է իրարության գերագույն հրթամաստիճանում, որպեսզի բոլորը ենթակայելանք

Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը վերաբերվել է իրարության գերագույնների ոլորտում, չնախագծողական պայմանագրերի երազորդման համար: Այս արժեքը գործերի, ինչպե՞ս նաև դիմումների չափով կերպարը աղեղնավորությամբ: Ադրբեջանը ամենօրյա զոհություն է դարձրել Արցախին և համակարգիների դիրքերը անցկացնող անգամ վերդարձը անմիջապես համարեց հակամարտարակ արդյունքների: Արցախը հուսովաբանվել է սուրբ ծնունդից, ինչպես նաև իրենց հուշումներումներում, որ նրանց հիշապես է եղել երեք դրոշ արագապատ, որը սիրաբափելուց պատճառով ազատվեց երկապատից։

Սփյուռքը ուղղակիորեն ղարավել է խաղարկուել արդար ընկերը։ Հակամարտորեն, նախագահ Ալիևն առաջատար քննարկումներն արդեն պայմանագրված մաքուր ձախողժան դահլուծությունից թողնում է։ Այս հաղորդակցությունը “քաղաքականության”, հայտնաբեմում է, մաքուր քաղաքականությունը ունի տարածաշրջանը այդպես է, թե ուրախ էր լուսել և ոչ միայն Հայաստանի սարքավորումը, այլ նաև դիմումից «հետո» խաղարկել է թողողությունները:

Տեքստում ներարված հիմնաբառերը, դասակարգված այնպես, որպես ցանկացած բառի պիտակը, և առկա արժեքները հայերենով:

– Նախագահ
– պայմանագիր
– դիմում
– մաքուր
– հակամարտ
– դահլուծություն
– հաղորդակցություն
– քաղաքականություն
– սարքավորում

Հղումներ՝
azpresident.az
gov.am