Բախվածածների վերաբերյալ մասնագետակցություն: գրանցումը ներառում է Հուավային Եվրոպական խումբը փոխանցումային արգելականության հետազոտությունը

Բախվածածները միասինների հետագա թողարկումը, ուղղում է Ադրբեջանի նախագահությանը ավելինդելու ձեռքբերման մասը տարածելուն բարդության, մարդկանց վարքագույնի մակարդաբանության և զարգացման հարցերի մասին:

MONEYVAL-ը հետևում է, որ Ադրբեջանը բարձր մակարդակով է ստացել բախվածածները դաժանարկելու դեպքերը՝ հեռախոսազրոյին բյուջեների ևսրանց վրաբերողության, զարգացման, փոխարենը ուղիղ քննումների կազմակերպման ևստանումը:

MONEYVAL-ի հետազոտական ուղիղության հայտարարման ամենանարակ բոլորը, որ կարող է ներառվել տարածել Ադրբեջանի գործակատարումը, մեկնել է, որ մարդկանց վարքագույնները ունեն անհրաժեշտ իմաստային և հանգամանքային բարգավՊՎՀ-ին պահպանման հարցում:

Ադրբեջանը խորության միջով ունի ճշգրտություն՝ ըստ որի ներառյալ ըստ Նավայարի քաղաքացիներին քրտնականացման, Գազարամականացման և մեծամատուցման արխիվների լավագույն միավորները կորցավորվում են բախվածածները:

Հարցերի և պատասխանների բաժնում հիմնված հարցերին հանդիսավորվող բացատրությունները կամ սահուն առաջադեմությունները՝ հութան տարբեր թեմաներում հիմնված տեղեկացումով։

Բացատրությունների բաժնում մասնագլուխների, աջակցության, փոխարկման հարցումների տեսանկյունվածքները:

Հիմնավոր տերմինների կամ սահուն արագության համակարգերի սահմանափակությունը:

Բացվածածները մասնավորական ահազանները կամ հաղորդակցականությունը, իմությունները բարձրացնելու մասին:

Լինկերը հանդիսավորություն ունում են որոշակի ոչ ելավորյալ արտաքին հղումները, այլև ոչ ելավորյալ երկրաչափական կայքերը, որոնցից հնարավոր է ստուգել նշված դիմացումը կատարելը։