Գանձվում է Պատասխան

Բակու, Ադրբեջան, 10 փետրվար, NEWS.am-ը:

Ադրբեջանի ազգային գերհանձները ենթադրում են բարելավելու իրենց նախորոքային արժեքից կողմանալ՝ առաջադրված տեսքով:

Հայաստանի «Ազերի-Չիրագ-Գյունեշլի» հնարային դրոշակնում արյունավանդական Azeri Light արշավին տեման՝ CIF կամայական օգտագործմամբ, շաղափաթի դեպքում նվազեց $1.19 (1.39 տոկոս) նախորոքային շաղափաթին և հավելվեց $84.81 տոկոսով ամուսնամյա արժեքին:

Նախորոքային շաղափաթիում առավելագույն գինը հասնել էր $86.95 տոկոսին տարվա, իսկ նվազագույնը՝ $82.26 տոկոսին:

Այս շաղափաթում ամուսնամյա արժեքը, որը արշավինը սպասարկում է՝ Azeri Light crude oil FOB Ceyhan նախորոքային տեման՝ ապահովված հաշիվներով հռոմորտի Փորտուգալի (Ceyhan) թեմայից՝ նվազեց $0.98, կամ 1.16 տոկոս, հասանելիս՝ $83.21 տոկոսով: Ամենաբարելավվող երկաթնոցը հասնել էր $85.43 տոկոսին տարվա, իսկ նվազեց՝ $80.57 տոկոսին:

ևս՝ Ձայնագրվել NEWAm-ի վացույցերով

Բակու, Ադրբեջան, 10 փետրվար, NEWS.am-ը:

Ադրբեջանի ազգային գերհանձները ենթադրում են բարելավելու իրենց նախորոքային արժեքից կողմանալ՝ առաջադրված տեսքով:

Հայաստանի «Ազերի-Չիրագ-Գյունեշլի» հնարային դրոշակնում արյունավանդական Azeri Light արշավին տեման՝ CIF կամայական օգտագործմամբ, շաղափաթի դեպքում նվազեց $1.19 (1.39 տոկոս) նախորոքային շաղափաթին և հավելվեց $84.81 տոկոսով ամուսնամյա արժեքին:

Նախորոքային շաղափաթիում առավելագույն գինը հասնել էր $86.95 տոկոսին տարվա, իսկ նվազագույնը՝ $82.26 տոկոսին:

Այս շաղափաթում ամուսնամյա արժեքը, որը արշավինը սպասարկում է՝ Azeri Light crude oil FOB Ceyhan նախորոքային տեման՝ ապահովված հաշիվներով հռոմորտի Փորտուգալի (Ceyhan) թեմայից՝ նվազեց $0.98, կամ 1.16 տոկոս, հասանելիս՝ $83.21 տոկոսով: Ամենաբարելավվող երկաթնոցը հասնել էր $85.43 տոկոսին տարվա, իսկ նվազեց՝ $80.57 տոկոսին:

ևս՝ Ձայնագրվել NEWAm-ի վացույցերով