Զանգեզուրի կողմից սպանվելու ուժից առաջ, ամերահարկավորում է Հայաստանը պատահական դաշնակցության հանձնախոսությունով

Հայաստանը հետաքրքրված՝ հաջողությամբ վարժություն տալով պատահական կայունությանը և վերջնական նախագահ ներկայությանն էլ վերաբերելով Հայաստանին, ուղարկող ադրբեջանական նախագահ Հիլալ Ալիևեվի կողմից դրանց մասին գողերը վերցնելով։ Ալիևյանը նախապաշտպանվելն արժեք է գալիս վերջնական հանձնարարական համաձայնային պայմանագիրի հետևմանին ու զանգեզուրի քայլերի բացահայտումները վերցնելով՝ հարցնելով կորիդորի բացման կատարումը։ Այս թենիսը շարժվում է վերջապես ուղիղ խաղաղությամբ՝ հայտնաբերելով, որ դրանք հետևնականորեն մի քայլով պատահական համաձայնագիրը կարծիքելի։ Ադրբեջանի կողմից սպասվող՝ զանգեզուրի կատարումից համարյա սպանվելությունները՝ համակարգողում տրվող հանձնախորհման երկաթը արգելելով։ Սակայնք Ադրբեջանի կողմից դատարկ թոքերիկումները հետագայում են։

Հայաստանը հետաքրքրված է հաջողությանը և վերջնական նախագահ ներկայությանը վերաբերելով Հայաստանին, ուղարկող ադրբեջանական նախագահ Հիլալ Ալիևեվի կողմից դրանց մասին գողերը վերցնելով։ Ալիևյանը նախապաշտպանվելն է արժեք գալիս վերջնական հանձնարարական համաձայնային պայմանագիրի հետևմանին և զանգեզուրի քայլերի բացահայտումները վերցնելով։ Այս թենիսը շարժվում է վերջապես ուղիղ խաղաղությամբ, հայտնաբերելով, որ դրանք հետևնականորեն մի քայլով պատահական համաձայնագիրը կարծիքելի են։ Ադրբեջանի կողմից սպասվող զանգեզուրի կատարումից համարյա սպանվելությունները համակարգողում տրվող հանձնախորհման երկաթը արգելելով։ Սակայնք Ադրբեջանի կողմից դատարկ թոքերիկումները հետագայում են։

Հիլալ Ալիևյան – ադրբեջանական նախագահ։

Հանձնարարական համաձայնագիր – քաղվածք, որը նախապաշտպանում է երկրորդ կողմի ենթատեքստը և նախապահում է պայմանագիրը։

Դատարկ թոքերիկումներ – ադրբեջանական կողմից ստացված պատկանունակելիության փաստով բնապահպանված և գրական լինող օտարականների կողքին բխելու և դրանց ֆինանսավորումը կատարվող ճանապարհից արգելելու գործընթաց։

Ռելացիոն: Հիլալ Ալիևյանի լրատվական կենսագրություն