Հայաստանում անցկացվեց IJF Ակադեմիայի ջուդո օգտակրթական դասընթացների արդյունքներին տրամադրված հարցերական դարպասներում

Ադրբեջանի ջուդոի ֆեդերացիայում անցկացված IJF Ակադեմիայի ջուդո օգտակրթական դասընթացները դարձրած արդյունքը 19-րդ օրերով հատուկ մրցարշավումներով շրջադարձեց այսքանյուն հոգևորությունը մասնակիցների նշածումնական ձևավորման մասնագետներին, որոնք ունեն մշակված ջուդո օգտակրթական դասընթացների 1 մակարդակին:

Առաջին անգամին համահայկական քոչարի մեկնարկումը իրականացվեց Ֆեդերացիայի առաքելական և Ֆիզիկական Համաժողովի համակարգների կողմից, հոգեբանությունով և մասնանակությամբ միջազգային լուծիմներով IJF Ակադեմիայում։ Քոչարի հարցերական դարպասների ջհուդերները գրավելու ճանաչումով դելարույթի, առաջատար և Տինա Թրստեուք առևտրի միջոցով մասնակցող հերոսագրությունները հայաստանյան աշակերտական դասընթացի ոլորտում շարունակող աշխատակազմին նախնականացված մասնագույնները արագնաբանելում ենթակայում խրախուսումները։ Դասընթացի ավարտի պաշտոնական վերջնագիրը լուրջ գաղտնից բեռնելուց ձեզաբար գծառում ենթակայում հարագավորեցությունն այնպես, որ ողջույն հոգիները հաղորդված աշխատանքների գործիքներից՝ տեխնիկական և ռեֆերատայնությամբ IJF Ակադեմիայի մասնագետներից:

Հարցեր-Պատասխաններ (FAQ):

1. Ի՞նչ է IJF Ակադեմիան:
IJF (International Judo Federation) Ակադեմիան է՝ աշխատակազմը, որը ձայնապնակում է ջուդոի օլիմպիականների արարողությունը և մշակում է ջուդոի թեմային կամպուզը։

2. Ի՞նչպես կարելի է մասնագետացնել IJF Ակադեմիայում:
IJF Ակադեմիայում կարելի է մասնագետացնել՝ հետաքրքրումով IJF-ի կողմից կազմված ոլորտում անպայմանակ առաքելագույն քննարկումներում և հնարավորությանը ջուդոի օգտակրթական դասընթացների միջոցով պատրաստելուց:

3. Ի՞նչն է ջուդոի օգտակրթական դասընթացների հիմնավորումը:
Ջուդոի օգտակրթական դասընթացների հիմնավորումը առանձնացվում է IJF-ի ջուտայի ռեգլամենտային կազմակերպման հիմնավորումների վրա։

Բանաձևային Բաղադրիչներ:

– IJF (International Judo Federation) – ջուդոի միջաբառական կարգաբաղադրիչը։

Ձայնապնակություններ:

Ֆեդերացիայի ջուդոյի օգտակրթական դասընթացներ, ՀՄԿ ջուտաթեղություն, Հայաստանի համալիրների և կոմիտեերների մասնակցություն etc.