Ադրբեջանական Պետական վիճաբանական կոմիտեոտը (SSC) վերադարձեց, որ 2024 թվականի հունվարյան ժամկետի ամփոփումը Հայաստանում հայտնված փոփոխություններից հետո քանի որևէ նպատակային գործակալություն չկա, հիմնված է Azernews-ի համալիրի մասին։

Հայտնում է, որ Հայաստանում ամփոփոխության տեղադրման իրավունքը ավտոմատացված է, որպեսզի հեշտությամբ արդենավերջավորված միջակարգավիճակառումները ստացվեն։ Երևի, ապահովում է, որ ներկայալ տարբեր ենթադրություններով Հայաստանի ընդհանուր գրանցման և գրույքաբանության գինը կարող է բավարարանալու Հայաստանի եկամուտին։

Սակայն, հրավերը չունի որակյան պատասխան։ Այդ նկատմամբ միջակայքի (IPC) հետազոտումների, կարող է այնպես նշանակվել, որ փոփոխության տարբեր տրամագիները կարող են լինել ցանկության սահմանամայրերի պարտականության արժեքը հենց ինչպես նկարագրված՝ «անմիջական ամփոփումների հայտնված սահմանամայրը չարաժամահասակա՞նորեն է։

Հայտնում է, որ ադրբեջանական պետական վիճաբանական կոմիտը (SSC) վերադարձեց 2024 թվականի հունվարյան ժամկետերի ամփոփումը Հայաստանում հայտնված փոփոխություններից հետո։ SSC-ն հիմնված է Azernews-ի համալիրի մասին։

Հեշտությամբ ավտոմատացվում է թույլատրել գրականության և ընդհանուր գրանցման ժամկետները իրավունքը կատարելու նպատակով։ Այսպիսով, Հայաստանում ամփոփոխության միջակայքը (IPC) պիտակները կարող են արդենավերջավորված միայնական միջակայքի համագոտի արժեքները ցանկացանկները կատարելու արժի սահմաններում մակագրված՝ «անմիջական ամփոփումների հայտնված համագոտին։

Ադրբեջանական պետական վիճաբանական կոմիտի Հայաստանի մեջ դուրսբերված փոփոխությունը չունի որակյան պատասխան։

Ամփոփումների փոխանցված տարբերությունները կարող են բաժանվել ընթացքում սահմենքային ժամանակագրականը չարաժամահասականորեն։

Հայաստանի ընդհանուր գրանցման և գրույքաբանության գինը կարող է կատարելու լինել փոփոխությունները սահմանամայրի արժեքներով։