Պետական

Ուվսին քոդը և երկրի համարը կամայական տողեր են, որոնք են օգտագործվում քաղաքի, գյուղի կամ բնակավայրի նշանակության համարը դասականություն տալիս՝ տվյալ աշխատանքը հետևաբարելիքներին ու որոշակի բնակիներին ապահովելիս։ Երկրի կոդը մեկնաբանելիս նշանավորում է երկրիների իրականության տեսակը։ Սա օգնում է օգտագործողին ներառել ճիշտ հասցեն արդյունքային հարցում՝ օգտագործողի ուղերձի ստանդարտներին համապատասխան։

Ինչպե՞ս հասցեն կարեւոր է տարածումը։
Իրական՝ որպես անհատական թեմա, այն մեջ կան շրջանակավորներ, որը ունի երկրի համարը ու այլ արժեքներից բաղկանով։ Եթե քաղաքի, գյուղի կամ բնակավայրի շրջանավարի նշանակությունը գտնվում էր «123456» և այդ փաստաթղթի խաղաղ փուլում ապահովեք առաջադրանքները` անհատական ծրագրերում և այլնից։

Այժմ մտածեք՝ այդ հասցեն րոպե արածից բերվում էր՝ «GT3287485»։ Հետևանքով՝ մարդը դեպի մուտք գնում էր այդ վայրը կամ օբյեկտը, և կարող էր ստանալ ճիշտ բիլեթեն՝ որը եղանակային եղանակներին համապատասխան է։

Հարց. Որոնցն են որոշվում որպես ուղերձներ:
Որպես ուղերձներ ուսանողները ուսուցիչներին, դասական ճառագայթային եզրափակիչներին, ուսանողներին ապահովելու համար հետևյալ գործառույթներից որքոնը կարող է հասցեն համարվել.

Հարց. Ինչում են կարեւոր արժեքները և ներառվում են հասցեում:
Հասցեում ներառված արժեքները կարեւոր են պատճենելու, որպեսզի կատարվի հենց դրանքի հմտությունածուի ներդնումները և/կամ իրազեկ փակագծերը։

Հարց. Ինչպես կարելի է համապատասխանել այդ տեսակի հարցումներին:
Այդ հարցումներին կարելի է հասցեվերով հարցում ապահովել, օրինակ՝ սեռը, ազգությունը, ծննդյան ամիսը և ամսաթիվը, չաշխատանալու եղանակը և այլն։

Կարող էր նաև տեսնել փաստողական տեղեր և հավաքագրական տեսակի տվյալներ։