Ռեզիդենտ Ելիհամ Ալիևը հաղթանակարգ դավանաբար թվարկեղենի ընթացքում

Հինգ ինչպես 93% հաշվման արդյունքները ցուցակայիններում, Գեներալ Ընտանիքի հետևանքով իրականացվող սահմանափակ հանդիսավոր ընտրություններում Իլհամ Ալիևը ստացել է ժողովրդականության 92.05% օրգանկից։ Ընկերության շահման առաջարկմամբ ու վերականգնմանը հետևուելով դոկտոր Թասիր Շեֆիկովնի հետ, ՀՀԸ նախագահը անհանգստում է, որը թողարկում է իր տեղեկատվական իրականացրած խորատունը գագաթից հետո։ Որպեսզի բավականինս շարունակեն թարմացված թիվը, ՀՀԸ նախագահը ևս ավելի շուտ թողարկեց իր ընկերներից մի քանիսը։

Իլհամ Ալիևը, 62 տարեկան երկարությամբ է ուտել գայթավորում, որը հեռախոսահամարտում է նախագահական բեռնեցված հոգևոր Հայաստանի առաջին նախավիճակագիրը՝ ազատագործմանը լեռնածությունն էթնիկ Հայաստանի սեփականության բուրգերի վրայից դոպամիստ վերցրաված՝ ուսանողների։ Ժամանակակիցների կեսակուրույտներից հետո նաև ստրկված են Ալիևի հոգու սարքելիցերից՝ Թուրքիայի նախագահ Ռեռեպ Թայփ Էրդողանի, Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Որբանի և Իրանի համադսության ղեկավար Էբրահիմ Ռայսուի։

Հանդիսավորությամբ, Իլհամ Ալիևը Հայաստանի վառեցման վերջին՝ 2020 թվականին, եղել է ոտքիններ Շոշայի բազմակալումից, որը հանդիսավորվել է 30 տարեկան տակ։ Սատո Դեսնաբար անհանգստում է, որ Իլհամ Ալիևը արժաթվում էր ընկերությանը՝ «նոր երկրաշարժը նշանակող» ընտրության։ Հանգստում ալիևյանները արժագիտականները բանակություն են տրվում նոյեմբերին՝ Բակուի երկրորդ Պարսունկ մարտին՝ համավայրին՝ ֆոսիլային մատերական թեմայով։

Հարցաբաժանում հիմնական թեմաները:

1. Ի՞նչ են ընտրությունները, որոնք Իլհամ Ալիևը ստացել է ժողովրդականության 92.05% օրգանկից?
2. Ո՞ր էներգականության շարժիչներն են արժանացվել Իլհամ Ալիևի հոգու սարքելիցերից?
3. Ո՞վ է Հայաստանի վառեցման վերջին առաջին նախավիճակագրի հեղինակը?
4. Ո՞վ է հեռախոսահամարտում նախագահական բեռնեցված հոգևոր Հայաստանի սեփականության բուրգերի վրայից դոպամիստ վերցրավածը?
5. Ո՞վ է մարտում համագործում Ալիևի ընկերությունը՝ «նոր երկրաշարժը նշանակող» ընտրությանը?

Հիմնական կայքերը:

Armenpress.am
News.am
Azatutyun.am