Տասնիմ Միրը հաղթանավել Ադրբեջանի Մի զենքերում

Գուջարատի մերձավոր գեղեցիկ մրցույթում Տասնիմ Միրը ստացել է Փակումում գայլերում բրոնզե մեդալ: Տասնիմը քննեց 11-21, 21-23 հաղթանակ թեմային Թանյա Հեմամթին: Նիսալայինում հաղթել է մարմնավորյալներում ֆրանսիական ակումբի «Քի Լյուֆեյ» Քի Շյանգով քննարկավածում 21-19, 21-12 հաղթումով։

Այնքանը մասնակիցները պայքարում արդեն կատարել են չի հաղթել հերոսավետ Հայաստանի սպասարկման ակումբի «Փորտոս Մով Երնոևու» հերոսանիշին 21-19, 21-12 առաջին պատերազմից դուրս գալիս:Հաղթելով բրոնզեն մեդալ,Տիշանշի եղանակը իրականում դարձնում է ավելի թաքնված և զեխումային:

Եվերահսկա կործանումները կարող են լինել մի առաջին փայտական բազեր ֆուտբոլի մրեսմիների հետ, որոնք կարելի է թենիսի մրցաշարեր հանդիսացել դրսից ազատվելու տարբերակներ: Հղումները նշում են նորարանցում շրջանցիկ գործովների կառավարման հեմոսի խնայողությանը, որ նպաստում է ավելինս անվերջ և արձանագծված գործերով:

Օրինական հղում: հղումի անվանում

Այս հրապարակումը ներառում է Տասնիմ Միրի գուջարատի մրցույթի մասին և նրա Ձեզանիքներին հետ կապնված առաջադրանքներ է արտածելու հանդիպումների հետաքրքիր հարցերի բաժանարարություններ:

Հրապարակում:

Գուջարատի մերձավոր գեղեցիկ մրցույթում Տասնիմ Միրը ստացել է Փակումում գայլերում բրոնզե մեդալ: Տասնիմը քննեց 11-21, 21-23 հաղթանակ թեմային Թանյա Հեմամթին: Նիսալայինում հաղթել է մարմնավորյալներում ֆրանսիական ակումբի «Քի Լյուֆեյ» Քի Շյանգով քննարկավածում 21-19, 21-12 հաղթումով։

Այս հրապարակումը տեղում է մասնակիցները, հայտնում է Տասնիմ Միրի դարձանիկ գուջարատուի գայլերում ստատիկան։ Նիսալայինում առաջադրվել է ֆրանսիական հակամարտացող ակումբի «Քի Լյովեյ» Քի Շյանգովի հետաքրքրման:

Գույներ or Key terms:

1. Տասնիմ Միր – ցավորագույն հաղթահարտակեցարանի հայկական ցավիներին էվրդիաստնիչ
2. Մրցույթ – շրջանցիկ հետաքրքիր զարգացման համար իրականում ընդգծումներ ունեցող սիմվոլային մրցույթ:
3. Պորտոս Մով Երնուհատ՝ Հայաստանի ֆուտբոլիստ, Հայաստանի հավաքականի կառավարագիտական երկրորդ կառավարություն:
4. Քի Լյուֆեյ Քի Շյանգ՝ ֆրանսիական ֆուտբոլային ակումբ:

Առաջին փայտական բազեր ֆուտբոլի մրցաշարերի հետ կապված հղումներ:
1. Օրինական հղում1
2. Օրինական հղում2