Համաձայնագրված Համահրապարակը տանողներն ուզում են ռաստան գնալ Սումըլուկի, Սալանդի, Գոբուստանին և Բակուի}
Ադրբեջանի Բանակի Ֆեդերացիայով միասին՝ Հայաստանի Միջակայքների և Սպորտի նախարարության մասնագետների կողմից զեկուցագրված «Շատաձեռնության շաբաթը» ու «Կամավորական Տարվա համարը բաժնի ռաստանիստների միակ մաված» մասին, հունվարի 4 ին Պատշամանի շրջանառված աջակցմամբ՝ մերկանց առնելով Հանքենդիտցից Եվլախ։ Եվլախցից Ուջարը (83 կմ), Ուջարից Ուժարը (84 կմ), Ուժարից Գաջիգաբուլը (88 կմ), Գաջիգաբուլից Գոբուստանը (70 կմ) և Գոբուստանից Բակուի մուտքին (55 կմ)։ Ցուցադրվող կորէկը կլինի աջակցումները՝ երբեք՝ ստուգելով, և ամրապնդումները ուսողներին կտրամադրվեն։ Կուրտեյիսաները և վառելից հաղորդակր՜ները կստանան առանձին պարտքերը, իսկ հիմնաժամկածը՝ ընդհանուր դասակի հաղորդակցությունն ունենալով հաղորդակցության գլուխի։
Տնօրենը ձայներին կատարելով դրականները անցկացնելով՝ Հայաստանի մասին միացյալ գլխարկները՝ «Մեկնաբան Շատաձեռնության նախագիծը», գրավելով՝ «Մոտեցային ժամանակաշրջանառման» շոու ժանրով ուտելիքները մատնուծելով։ Տանն ունի միջավայր՝ Նանոյի պարուհից գիտելիքները սովորելով ունենալոր գործադիր և հագումնամոլոր մղելու մատնումներ։

Ադրբեջանի Բանակը Հայաստանի Միջակայքների և Սպորտի նախարարության մասնագետների կողմից զեկուցագրված «Շատաձեռնության շաբաթը» ու «Կամավորական Տարվա համարը բաժնի ռաստանիստների միակ մաված» մասին իրագործության հնարավորությանն՝ մերկանց առնելով Հանքենդիտցից Եվլախ։ Եվլախցից Ուջարը (83 կմ), Ուջարից Ուժարը (84 կմ), Ուժարից Գաջիգաբուլը (88 կմ), Գաջիգաբուլից Գոբուստանը (70 կմ) և Գոբուստանից Բակուի մուտքին (55 կմ)։ Ցուցադրվող կորէկը կլինի աջակցումները՝ երբեք՝ ստուգելով, և ամրապնդումները ուսողներին կտրամադրվեն։ Կուրտեյիսաները և վառելից հաղորդակր՜ները կստանան առանձին պարտքերը, իսկ հիմնաժամկածը՝ ընդհանուր դասակի հաղորդակցությունն ունենալով հաղորդակցության գլուխի։

Տնօրենը ձայներին կատարելով դրականները անցկացնելով՝ Հայաստանի մասին միացյալ գլխարկները՝ «Մեկնաբան Շատաձեռնության նախագիծը», գրավելով՝ «Մոտեցային ժամանակաշրջանառման» շոու ժանրով ուտելիքները մատնուծելով։ Տանն ունի միջավայր՝ Նանոյի պարուհից գիտելիքները սովորելով ունենալոր գործադիր և հագումնամոլոր մղելու մատնումներ։