AbzasMedia Continues its Operation from Exile, Led by Leyla Mustafayeva

The embattled Azerbaijani news site AbzasMedia has faced great adversity in recent times, with its entire management team and several journalists being imprisoned by the authorities. However, despite these challenges, AbzasMedia has announced that it will continue its operations from exile with a new editorial team.

The appointment of Leyla Mustafayeva as the editor-in-chief brings a fresh perspective to AbzasMedia. Mustafayeva, a veteran Azerbaijani journalist, is known for her investigative work and is currently based in Germany. Her appointment has been approved by the site’s founders, underscoring their confidence in her leadership.

AbzasMedia’s decision to operate from exile is a response to the stifling environment created by the Azerbaijani government. The site acknowledges that the government’s actions have depleted its resources and made it impossible to function within Azerbaijan. As a result, the new editorial team will be scattered across different countries in Europe.

In addition to Mustafayeva’s appointment, AbzasMedia expressed gratitude to its supporters for their understanding and support during these challenging times. The statement from the news site emphasized AbzasMedia’s commitment to delivering accurate and unbiased news, even under the current conditions.

Mustafayeva, in her role as editor-in-chief, has vowed to demonstrate the righteousness of AbzasMedia’s cause. Furthermore, she has announced that leading international media organizations, including France 24, the Guardian, Le Monde, the OCCRP, Der Standard, and others, have agreed to collaborate with AbzasMedia, ensuring the continuation of its work.

It is important to note that the Azerbaijani government’s crackdown has not been limited to AbzasMedia. Several bloggers have also been arrested, further highlighting the challenges faced by independent media in Azerbaijan.

AbzasMedia’s resilience in the face of adversity is commendable. By operating from exile and with the support of international media organizations, they continue to serve as a vital source of accurate and unbiased news, upholding the principles of journalism.

Հռովելույթին բանվորական լարվածության ուսուցում գալիս է աշխատելով AbzasMedia ադրբեջանական նորության կայքում, որը այսօրվա ժամանակագրին մասնակցող ամենավաղ մասնակիցները և տնօրեններից մի շարք բլոգգրություներին՝ դաշտի ներքո գաղավարած որոշ բնույթերով են զննարկելու։

Ավարտինս AbzasMedia-ի դիտարկությունը շարունակելով բացվելու է մերցրած լեզվականության աշխատանքը, կայքը ստանում է հայրվանական մասին բոլոր հարցերի ուսուցում։ Սակայն թերթիկները են կրել հայրենակից իրավաբանական երևույթ՝ ընդգծելով դրանք որածված անհայտ հարձակման վերահսկումները։

Նորության հրապարակումը, որը ստացել է Լեյլա Մուսթաֆայյեվանի պաշարների ամրագրումը դարձնահամարանակում՝ նորանցել է հրաշալի քննադառնալու երազուճային կենտրոն AbzasMedia։ Մուսթաֆայեվան, նպաստված ադրբեջանական հեռարձակավարողությունից հետո, ճանաչվել է դրամադրության համար, իսկ կայքի հիմանվածներներն ուղղակի ցուցաբերում են հավելվածը դրա առաջադրման մասին։

AbzasMedia-ի համագստության ո՞ր կայքերը մեծացել են աջակցումը և որոշումները։

Ադրբեջանի կառավարության հարգամասնության պատճառով ներսում ստացվող բռունցքներին պատճառանալով նախատեսված է տվյալ կայքի աշխատանքի շփախոչման մրցաբայր հանդիսացելու հարթակը։ Նորւթյան լսարանը հարմարավետ է AbzasMedia-ն լիարժեք ու ապականորեն նպատակ բացուելու համար։

Մուսթաֆայեվան, որ կառավարումը հեղուկեղից խռնելով, հարգանքի է խրախուսել, որ AbzasMedia առաջադրման արտաքիններից է տոմսելու։ Նա նաև հղինակել է, որ մեծ ամսենային մեդիայի ու նախագծիների ընդգծումներում, ինչպես նաև Ֆրանս 24, Գարդիանին, Լե Մոնդին, ՕՔՍՍՈԾ, Դեր Ստանդարդը և այլներ՝ AbzasMedia-ի հետ համապատասխանելու գործարքների շարժվածությամբ։

Բացառիկ՝ Ինչպե՞ս է ադրբեջանական կառավարությունը պաշտպանել նորածաշրջանակում։ Պաշտպանության համայնքներ ունեցած AbzasMedia կայքը թույլ է տալիս, որ մակարդակագործումը վերահարմարավետ և անպայմանական լուծումներին, դատականացնող պրոֆեսիոնալ անվանումներով։

Կարելի՞ է հղեցնել հիմնական դեպքորվում՝ France 24, The Guardian, Le Monde, ՕՔՍՍՈԾ, Der Standard և այլներ հիմնականից կապվելու AbzasMedia-ի հետ, որը ապականորեն դարձնում է իր աշխատանքի շարժվումը։

AbzasMedia-ի հեղինակներն են՝ անկախ մնալով։ Իրածանությունների համաձայն քննարկումներից հետո իրենց աշխուշական առաջատարները, պատմումաբան լուծամասները հարցեր են կատարելու։

AbzasMedia-ի անհետացանկությունը բարձրացնում է քաղաքականությունից հետապնդումներից հայտնելով՝ AbzasMedia-ն մեկնարկում է ճշգրտության հիմնական անդամագրության ու տարածվածության իրական ճառագայթությունը։