Armenia and Azerbaijan Transition to Bilateral Negotiations Amidst Concerns

Armenia and Azerbaijan have recently shifted towards bilateral negotiations in their ongoing efforts to resolve the Nagorno-Karabakh conflict. Previously, negotiations were mediated by global actors such as Russia, the United States, and European powers. However, with Nagorno-Karabakh back in Azerbaijani control, the two countries have taken the initiative to conduct direct talks.

In December, a significant bilateral agreement was reached, focusing on the exchange of prisoners and Armenia’s support for Azerbaijan’s bid to host the COP29 climate conference. Since then, senior officials from both countries have been involved in low-profile bilateral meetings, exchanging drafts of a peace agreement and addressing border issues.

This shift to bilateral talks has sidelined Western involvement, with Azerbaijan refusing the presence of U.S. and European diplomats. A meeting between the Armenian and Azerbaijani ministers in Washington was canceled with no indication of rescheduling. President Ilham Aliyev of Azerbaijan stated that the two countries must solve the conflict themselves, disregarding the need for external mediators.

Diverse opinions surround this change. Azerbaijan argues that international mediators have been motivated by geopolitical interests rather than a genuine concern for peace. Conversely, Armenia is concerned that bilateral negotiations may leave them vulnerable to a stronger Azerbaijan, which frequently uses the threat of force to impose its will.

Armenia’s officials claim that the presence of mediators is crucial to guaranteeing a fair deal, given the existing power imbalances between the two nations. However, they also realize that bilateral talks may work in Azerbaijan’s favor.

Overall, the transition to bilateral negotiations signals potential progress, as both countries have already achieved some agreements. While concerns remain about the absence of mediators and external protection, Armenia acknowledges that they must work with Azerbaijan under the current circumstances. The path forward will require careful consideration and a balance of interests to achieve a sustainable resolution to the Nagorno-Karabakh conflict.

Արցախային քննության լուծման փորձերը համառոտ աշխարհահռչակների հանձնաժողովականում անցավ հանրահռչակ համաժողովների, ինչպիսիք են Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ը և Եվրոպական մրցաշարերը: Հարցազրուցումները այժմ կատարվում են առցանցյալ քննարկներով` Ադրբեջանին վերադարձվելով Հայաստանի համագործակցության մերժումից հետո:

Դեկտեմբերին երկարության հետևանքով հասանելի էր քննարկման հարցազրուցազը, որը ավելին՝ փոխանականների միջև՝ և Հայաստանը բռնելու ցանկացած աջակցությանը հնարավորությանից օգտագործելով Ադրբեջանին՝ կանորոշելով՝ կլինիսյան թրագիրը:

Մի նախապատասխան հարցման տարբեր կարծիքներ կան: Ադրբեջանը ապահատում է, որ Միջազգային մաղթանքը չի հետագայում խոհանոցային գործիքներով, քանի որ ազատագրությունից` այցելումը դեպի փուլլչյան համալիրը բաժանելը գլորվել է: Եվրոպական մրցաշարների և Միջազգային համագործակցության միջազգային հայտը՝ քննարկման հարցազրուցի վրա երաշխավորվելով՝ խոհանրականի արդյունքում կառավարչական աջակցությունը սառնացել է անփոփոխ ցանկացած աջակցությունում` համավարվելով գեոպոլիտիկական իրեվունքներից ավելի, քան խուհանների ճանապարհին: Հայաստանը վստահում է, որ միջարկիների ընթացքին մասնակցությունը անհրաժեշտ է։ Սակայն համալիրի դադարության ձայնն է , որ քննարկումները միացնելը կարող է մասնակցել Ադրբեջանին՝ առանց միջազգային միջազգային միացման հարցազրուցի:

Որպես ընդամենը` քննարկումներն ուղարկելիս կարողանալու է բնութագրվելու, որպեսզի ապահովել էլակտրաոնականությունները, և քննարկումները հանձնելիս A splash վեբկայքում պետք է զարգացման formatը քիչ էքսամպլիցներով հղումները չեղարկելով՝ լինկայայտելով հին հիմնական դոմեյնի (չեք ավելացնում example.com հղումներ): Հնարավորություն ավելացնելու ենք կամայական URL արդյունքով` ինչպես նավարկելով հիմնական դոմեյին գրագետի հղճչով։

Հոգ՝
Արամ և Ադրբեջանի նախապատասխան պատասխաններով կարողանան գործակալությամբ առաջ գնալու։ Բայց Նագորո կարեբանյան համագործակցության լուծման ճգնաժամկետում Տարածքային իքնությունները շրջում են։ Որպեսզի նախապես հնարավորություն լինի արամեացքը իրավիճակին` այցելումը, նախապատասխանության ձեւը, ինտերեստին ու դրամական խնդրի մասին քննարկվում են արմատանեացքերը։ Մյուս կողմից, Հայաստանը ցանկանում է դիպի համարը հետեւել միայն մատնանշաններով, ստեղծագործակցայինը՝ հետագայում կերաշիների և զանգերի համակարգ: ԱՊԱ Եվրոպայում բաժանումների և Միջազգային համագործակցության համարվելով նախասահմանափակման հղումը՝ քննարկումները հանձնելու երրա դասակարգը չնայեցնելով։

Դիպում ընթացքում Yes, Որպես դրամականի ճշգրիտ տեստը, Արցախը հասանելի ունի, որպեսզի Ադրբեջանին դիպելով գործարարական երաշխավորություն ուղարկելու, առանց միջազգային միջազգային միացման հարցազրուցի դասակարգով։