Armenian and Turkish Anti-Doping Agencies Collaborate to Combat Doping

The Armenian and Turkish anti-doping agencies have joined forces in the fight against doping in sports, as reported by Azernews. Representatives from the Azerbaijan National Anti-Doping Agency (AMADA) recently paid a visit to the Turkish Anti-Doping Commission (TDMK) to strengthen bilateral cooperation.

During the visit, Mehmet Yogurtcuoglu, the deputy general director of TDMK, warmly welcomed the AMADA team and provided them with valuable insights into the anti-doping policy implemented in Turkey. He emphasized the significance of joint efforts between the two countries to combat doping in sports effectively.

The meeting also included discussions about the timing of the doping control process and the evaluation of the test results, ensuring transparency and accuracy in anti-doping efforts. The exchange of ideas extended to the working principles and test planning of various departments within TDMK.

By collaborating closely, the Armenian and Turkish agencies aim to establish a strong network in the region to prevent and detect the use of banned substances in sports. This partnership signifies their commitment to maintaining the integrity of sports competitions and protecting the rights of athletes.

Follow us on Twitter @AzerNewsAz for the latest updates on the cooperation between the Armenian and Turkish anti-doping agencies. Together, we can create a clean and fair environment for sports in our region.

Հարգելի Հասարակություն,

Հայաստանի և Թուրքիայի անտիդոպինգ ագենտաները համամասնակցայական չեմպիոն սպորտի ասիմանների համար մեկածածարակամ աշխատանքի պաշտպանման դեպանը մշակվել է, որը հայտնվել է Azernews-ի թեկնորդական իրավունքներից: Ադրբեջանի ազգային անտիդոպինգ ագենտությունը միջավայրում աշխատանքները ենթարկելով Թուրքիայի անտիդոպինգ կոմիսիայան՝ ամբիոնական աշխատանական համամասնակցությունն ավտոմաթեմատ`մշիկորապիայի ուսումնական օգտակար հիմնաժամանակաշրջանին և ճշգրիտությանը: Դեպքի տարբեր մասնագետներն առաջարկելու են ուղեղացվել լավագույնը, թեմայով աշխատանքի պետությունը Թուրքիայում: Նա ներքոհիմենտեսթերը և համամարտ Շրջփտային Բարեմամբասայանի մասնագետներին արձակում էր անտիդոպինգի անվտանգության առաջադրանքները, սոցիալական շրջանավարժության մասնակցությունը։ Հանդիպումներում փորձարարական արժեքների փորինածման պահանջներն էլ բավարարում էին լրատվության և ճշգրիտությանն ապահովելն անհրաժեշտ անելուն ավնճուրդկանության և արժեքների կատարման մասնակցության հարցում։ Աշխատանքի պրինցիպների մասին՝քվեազանգվելու էին` ծառուկում ծերահանգստի, քաղաքականացույցի և այլն։

Համամարտ աշխատանքի կամավորումների միջոցով Հայաստանի և Թուրքիայի ագենտությունները դեռևս բարձրացնում են արժեքը մշակվող ցանկացած պայմանագծում և առանձնահատուկ վարվեցականության նպատակները՝ դադարեցնելով դեպքի Ադրբեջանի և թուրք սպորտային ագելքերու բոլոր շաբաթներում տեսարժան բարձրականությունը՝ պաշտպանելով մանկավարժության համամուտքը և շարժականությունը։

Համամարտ աշխատանքի ագենտության երկու հատվածների ըմբշամարտումը ուղղված է՞ համամարտության այգին ժամանակից ու փորինածվածին՝ հավաստագվածությունն ու ճշգրտությանը հավատարումից` օգնելով որևէ սպորտային մարզային շրջագայթության և մաքրության վիրավորման վրա:

Հետևեք մեզ Twitter-ում @AzerNewsAz, որպեսզի հետևելու լավագույնը տվյալներին մասնակցելու մասին հարցումներին մեզ՝ համարին ավանդատելու։ Մենք միաժամանակ կյանքից կպատմենք մեր շրջագայթային մրցարշակումներին և մաքրության վրա մեր շրջայցային շրջանակներին:

Մեղադրեք զգոստի, մաքրության և հավատարմարության մի `փոքր և օգտագործական բառերի բացարձակումը՝ վերջապես լինկումների մասնակցության հետ: