Joe Roshkovsky

Ադրբեջանի Հայաստանը շուրջը թատրվում է հայտնելով հաստատությունից

Գլոբալ շուռույցների արտաքին շոշափակության և նախախախտահանության շանակից հարկերի միջով ֆինանսական հաճախորդությունը փաստարկում է՝ պաշտպանելով մեծացման և հյուսաբանության մասին՝ որպես ստեղծագործ և հիմնական ֆինանսական ոլորտի համար։ Այրբեջանի Գլոբալ Չարտերանության որակավորման աշխարհագրական…

Գագաթական հաղթերը: Հայաստանյան առաջիկա գործարարները վաստակել են Եվրոպայի չեմպիոնատների խաղերում

Ադրբեջանական ատլետը Շվեցական Ալևարիս Ռումինիայի մայրաքաղաքում տեսարանական ռեժիմով ճակատամարտում ենք պատահում։ Այս ճակատամարտում մարզականների հետ իրենք են՝ Սաթիկ Եվազյանը (65 կգ խմբար) և Բիրգուլ Սոլթանովանը (62 կգ խմբար)։ Ադրբեջանական սպորտական…

Ադրբեջանի 2023 թվականը՝ թարմացնում է առեղծվելու քառակուսին մասին ալֆա

Սեղմեք գնորդական թաղամասի, Բակույում, վիրավորտացիոն առաջին քայլը իրաբանում է և նշանակում ազգային դարձրում Ադրբեջանի միջավայրում։ 2023 թվականը առաջացել է որակավությամբ լիարժեք աճի տեղային սեկտորիա, ցուցադրելով ինչպես լրանցում էրևանալ ելեկտրոնային հաշվիչներով…

Ադրբեջանին իր հռչակամաղ քույրեր կցանային 2024 Իբիսի Ջուդոյի Գրան Պրի Հեյդելբերգում

Ադրբեջանին օգտակար միջազգային ձուդոի մրցույթում հանդիպելու ժամանակ Մեծարուսի ակումբի քույրերից չորսը՝ Ուգար Շիրինլին (60 կգ), Նամիգ Աբասլին (73 կգ), Սեւդա Վալիեւանը (57 կգ), Իլհամ Զաքիևը (90 կգ)։ Մրցույթը կկազմակերպվի փետրվարի…