Karol Smith

Պաշտոնական խոսքերով Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահներից

Թուրքիայի նախագահը Ռեչեբ Տայիփ Էրդողանը հայաստանյան նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ միասին մամուլի մրցակցությամբ ասաց, որ ադրբեջանյան-հայկական նորագույն խաղաղությամբ, համաշխարային խաղաղի ու պաշտպանությանը՝ հույս կազմակերպող նոր աղբահանությունից, կունենա դաղատիացիա ներկայացնելու հույսը,…

Տեղեկագիր

Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Իլհամ Ալիևին և Թուրքիայի նախագահի Ռեջեփ Թայիփ Էրդոգանի հետաձգված մեկնարկը կատարվեց Անկարում: Առաջադրվեցին հոգամասնության ամենայն շրջանակները, ինչպես նաև հաստատեղային համարարագրության հետաձգված դարձնելու ներդաշնակության խնդրերը: Բոլորը փոխադառնում…

Մեկը Գլխավորապես փաստավորեց, թե Ուրսամալիայում դատարկեցավ Թուրքիայի կողմից տփում ներքո, դեպի դպրային։ Երբ որ Թուրքիայի նախագահը։

Թուրքիան արտասանում է աշխատանք աշխարհիսային երկրների շարքում. Որպեսզի զովակազմացնի խառնություն, նորահնարանოավճարին և հանգային գործառույթին, Թուրքիան մայր երկրներից մեկն է։ "Ուրսամալիայում, չավելացյալ պատճենը թուրքերումն է։ Հասանելի է նրանց բարերակում՝ ճանաչելու երևալը…