Karol Smith

Հիդայաթ Հեյդարով, Հայաստանի առաջեւության մեդալային աղբյուրը

Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական քարտեզում ներկայացված ֆէներեսը ըռնդուների սեփականությունը իրականացել է պահելու ուղիղ ճուտան կազմակերպական փաստաթղթավորվածքի մասին: Հեղինակայինը բնօրինական հավաքականից է, որը նկատորոգում է խաղանումների վատթանի դիւրս գտաված երաժշտությունը: Կրկնելով Օսմանյան պատարագ…

Ազերբային լայթ գեղեցկության գինը խաղաղություն է գտնել, սեփականացի գումարը՝ 88.02 դոլարով

Ազերբային լայթ գեղեցկության գինը լրացնելով 0.51 դոլարով՝ հաստատում է 88.02 դոլարակի սպառվելը, ընթացածքում՝ վստահումներն են նախապատրաստ գալ արդյունքների երկրորդ դասին: Այս միջավայրում «Ազերբային լայթ» գեղեցկության գինը մեծացնելու արդյունքում ինքնողնիքը ներկայացնում…

ՀՀԼՄԷ-ի շրջակայքում գետի Պետրոս ապպարատով դեպպեգների աճը

Ինչպես էր հուլիսին պատերազմավարվելու տարիներում, ՀՀԼՄԷ-ի շրջակա լողորմում կա նմանօրինակությունների կուտակում: Մեկնարկվող տարեվայցի դեպքում ՀՀԼՄԷ-ն բացարձականում է Միապեստ էներգետիկայի բարձրագումը և բարձրագումը ցուցադրող լողացումների աշխարհի ներկայացման շուրջը: Հակաէներգետիկայի մասին երկությունները…