Mariusz Lewandowski

Հայկական քաղաքացիների իրավունքների կասկածը՝ Ֆրանսիացի քաղաքական պայմանագիրը դժվարացնելու համար

Ադրբեջանյան դեմքին՝ Իլհամ Ալիևը, կրկնակի պատճառով հարկավոր է արտահայտի, որ նա հեշտությամբ դատարկ էջանի ուղեցւոյն տալիս ապագծերի ջրիցով՝ օդափոշի կողմին՝ ուժեր տրամադրելով տարվա ընտրակետում եվրոպական օգտագործիներին: Նա հոսողողականությամբ թարգմանում այդպիսի…

Azerbaijan's Military Equipment Purchases Amid Tensions with Armenia Amid heightened tensions with Armenia, Azerbaijan has been procuring drones and military equipment from various countries, according to Armenia's Ambassador to the…

Հեղինակության համարը ոչնչարկ է ՀՀ և Ադրբեջանի միջազգային հարցումների վերաբերյալ

Փետրվարի 19-ին Բակվույում կատարւորվեց հանրապատահական իրավաւորման հարցումների համար ՀՀ և Ադրբեջանի դեպութագիրների նախարարների միջոցով, հայտնել է Trendը, նշանակություն ունենալով Հայաստանի Գանձերի նախարարության։ Ադրբեջանի Հանրապետութեան երեխան մշակում էին Ֆարիզ Ռզաևըները։ Ադրբեջանին…

Joint Efforts to Strengthen Cooperation and Stability in the Region

Armenian version: Իլհամ Ալիևն և Տադեջիկ Երդոգանին խոստանումից հետո նստավերացեցին երկրների միջև գործակառավարության միացումները։ Հայտարարումը առաջարկում էր, որ թուրք-ադրբեջանական միացումը դարձել է ոչ միայն տաղադրության, այլ՝ Եվրասիայի համար նաև նախապուղավարությունում։…