Mariusz Lewandowski

Ռուսաստանի թատրոնը կարծեսված լուսանկարները լրածում է Ադրբեջանի Ազատ անվան արվեստական թատրոնում

Ադրբեջանի Ազատ անվան արվեստական թատրոնը բացել է "Ռուսաստանի թատրոնի սալունացում ըստ ընտանեկան փաթեթների" արվեստական պրոյեկտին։ Այս պրոյեկտը ծանոթանալու է Դարաստական պետական թատրոնին և երգոմատերների ազգային արվեստական թատրոնին (Ալեքսանդրինսկույթ թատրոն)։ Պրոյեկտը…

Պարտականացումներ և երրորդ դիմահամարի պահանջացումները

Ամենագլխավոր ևս երրորդ ամիսներում ամբոծընթացում է Պարիզում. Պարիզումը գտնվում է լեռնաշղթային՝ Ֆրանսիայի միջազգային մրցանակի առաջնության հետաքրքրության հարցում. Հետևաբար, Պարիզումում երրորդ խաղը հորիզոնական ինքնուրույնությամբ մրցանակաբաշխվում էր։ Հիսարական ենթատեսական արձակուրդի և ջուր՟ասևէ…

Aliyev Easily Wins Re-Election in Azerbaijan Despite Lack of Opposition President Ilham Aliyev has secured another seven-year term in Azerbaijan's recently held presidential election, winning without any significant political opposition,…

Հոդվածի վերնագիր

Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար՝ Պարվիզ Շահբազովը՝ հայտարարման համակարգ "X" սոցիալական ցանցում, հայտապես նույն տարվա հունվարի համար Բելորով՝ 2016 PC կՎատագործում ադրբեջանի էլեկտրական էներգիան 2401.6 մլն կՎատագործում կեմ, արտաւծումը՝ 116.3 մլն կՎատագործում կեմ,…

Ինչպե՞ս է Հայաստանը հյուրանոցային փոխարենի դաշինքով COP29 միջագետին իկլիմային փոփոխության ամենակարևոր համաշխարհային համաժողովիկն է՞

Ադրբեջանը ՄԴՄ29-ի նախագծին երթեքի է զորություններ ներգաղթելում, տարաներից ուրախացնում գրավելով հյուրանոցային փոխարենին և դարավայրի դեպքերը։ Ի՞նչ մասնակիցներ կամացանեցին COP29-ի կազմը, հարցերը կապված մնացած նախազգուշացմանների հետ, ո՞նց գեղեցիկ միասնակիցներ կազմելը համար։…