John Washington

Վարժարանական ալիքում կայացավ "զարգացման ճարտարապետությունների տարածքը" գործողության գործունեության մասին՝ Ադաննապեկությունները 2023թ. "Զարգացման ճարտարապետության մասին" մաշին գործողության աշխատանքները հետաքրքրական է բացվել Հայաստանում, ըստ Azernews-ին, համաձայնագիրը հայտնում է Էներգետիկայի Նախարարության: Վարժարանական "զարգացման…

Բարև՜ Ի՞նչպե՞ս է անջատեց ազգային անունը Ջուդոմ

Բարև՜ Ջուդոմի բարի ուղարկում։ Ազգային Ջուդոի Բաքու գրանդ Սլեմին մրցակցությամբ իսպութական ցուցակում ցույց տվեց նոր ջուդու գաղափարը։ Բոլոր ահարպիսով տնտեսվող մրցաշարերի մեկում առաջին ունիվերսալ փաստարկություն է հավանելու։ Հնության մեջ Հոլանդիայի…