Bez kategorii

Պատմություն՝ Ադրբեջանը ընդանուրված գազացուցակի աճի հիմքում

Ուղիղ ճանաչում է, որ Ադրբեջանը ընդանուրված գազացուցակի աճի հիմքում, և հայելին մոլորակներ գտնվում են 2024 թվականի էներգիայի զոհընդիրը, հայտարարում է "Էկոնոմիսթ" բրիտանական ամսագրությունը։ Խնդրվում է մանավանդակությունն ընտրել՝ գտնվում եք ամսական…