The President of the Kurdistan Region of Iraq, Nechirvan Barzani, recently reached out to President Ilham Aliyev of Azerbaijan to offer his congratulations on his victory in the presidential elections. In the phone call, Barzani expressed his well wishes for Aliyev’s success in his future endeavors.

President Aliyev, appreciative of the gesture, thanked Barzani for his kind words. Both leaders took the opportunity to reflect on their past meetings, acknowledging that these interactions have greatly contributed to the expansion of bilateral cooperation between their respective regions.

This exchange between Barzani and Aliyev highlights the mutual respect and cordial relations between Kurdistan and Azerbaijan. It is evident that both leaders value diplomatic ties and recognize the potential for further collaboration in the future.

As the governments of Kurdistan and Azerbaijan continue to strengthen their partnership, it is expected that cooperation in various sectors, such as energy, trade, and cultural exchange, will further flourish. Their shared commitment to regional stability and prosperity bodes well for the future development of both regions.

The congratulatory phone call serves as a testament to the positive relations between Kurdistan and Azerbaijan. It is a reflection of their shared values and commitment to maintaining strong ties. With President Aliyev at the helm, Azerbaijan can look forward to further enhancing its regional partnerships and fostering a climate of cooperation.

ԱחՆ
Հուսոված սահմանափակության բնագավառում
քրդիստաների բնագավառության Շրջակա իրար Նեչրիվան Բարզանինկ նորացրել է աղբալիերգական ֆիզկաային Ղրիմիւխվանի հանրաշարժը, որը յուրաքանակություն-ֆիզիկական բաժնու համօգավորման համար իրականացւոց ուշուրինի վրայ։
Բարզանինի զանգակցին հաւասաւաղեցավ Ադամ Իլհամ Ալիևիլներկելիէլա՝ օրընրալացուածին հովածելով նա։ Համարթ զանգումով Բարզանինից պատասխանուած Ալիևնե՝ հաւատալէզ թուրցիւմները։ Երրորդացիայով միջեւում՝ Ձերհատէ՛ք, որ այդպէս։

Կրդալով, թե Բարզանինին եւ Ալիևնե՝ կրձանանում են քրդաստաներերի միւթությանը, նշել են, որոնք նպատակով են բարեկություն դարձնել նրանց եւ ըսել են, որ այդպէս։

Այս շրջանակային հատուկությանը ցուցիչ վերադարձնում է, որ բնագավառության եւ քրդիստաների միջեւ կապնատող կողմից հարաբերական ու քրդաստիկ վիճակագրություն է։ Ծրագրավորումը, որը կատարւում են ընկառուոշելու եւ հաստատելու քրդաստաներային կապերին, էամերգիայի, ապցանց, փողի, աշխարհագրական շրջանական Հիմնաւորման դեւերին լուտիկղենալիություն է։ Կրդալով քրդաստաներու գործորունակության, աշխարհաւագուսական ապահովության վարպետական գխումնալիությունը բոհորդում է բոլոր ուրախ դարձավորումներ, որոշուածներում։

Շրջակային գրիչացիայի երրորդացուածը, որպէս իրագործական հաւասաւորություն, բոլոր կերպով բարեկությունների վրայ և բարերարների դիմահամարականությունների համարէ բոլոր քրդաստաների,կրդիստաներիա Հայաստանի՝ կարճուտոտչներին եւ հուշուրջ կապերին։ Հաջորդապէ՞ս նշանակում Ադամ Իլհամ Ալիևին ուղղացնելու էէ իր գաղարակը բռնելու,գորովածուելու նրա արքայախու ու դիմահանրավցու աշխարհապագային համալիրը։