Azerbaijan’s President Ilham Aliyev has secured his fifth consecutive term in office, winning over 92% of the vote, as announced by election authorities. However, the absence of any significant challengers raised concerns among international observers about the fairness and competitiveness of the election.

With the main rival parties boycotting the election, one opposition leader described it as nothing more than an “imitation of democracy.” The lack of genuine opposition candidates further highlighted the political landscape dominated by President Aliyev.

The election was originally scheduled for 2025 but was called for earlier due to the government’s takeover of a region previously controlled by ethnic Armenian separatists. As a result, Mr. Aliyev faced six other candidates, none of whom were critical of his rule.

While thousands of his supporters celebrated his re-election in the streets of the capital, Baku, human rights groups argue that these elections lack true freedom and fairness. In recent years, President Aliyev consistently garnered over 85% of the vote, leading to doubts about the democratic nature of these processes.

Artur Gerasymov, the leader of the observer mission from the Organisation for Security and Cooperation in Europe, pointed out that President Aliyev faced no meaningful challenge, resulting in an election devoid of genuine pluralism.

President Aliyev’s decision to hold an early election came after his popularity soared following Azerbaijan’s military campaign in the disputed territory of Nagorno-Karabakh. The campaign, which ended decades of ethnic Armenian rule, was considered a significant victory for Azerbaijan. Aliyev proclaimed it as an “epochal event” in the nation’s history, marking the beginning of a new era.

However, critics argue that the country lacks the necessary conditions for free and fair elections. They cite restrictions on freedom of assembly, governmental control over the media, and suppression of political dissent as serious issues undermining the democratic process in Azerbaijan.

Despite concerns over the fairness of the election, Mr. Aliyev has received congratulations from various foreign leaders, including Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Chinese President Xi Jinping, and Iranian President Ebrahim Raisi.

As President Aliyev begins his fifth term, the question of democratic progress and political pluralism in Azerbaijan remains unanswered, raising concerns about the country’s future trajectory.

Ադրբեջանի Նախագահ Իլհամ Ալիևը կազմակերպում է հինգականության պահը և էլեկտրական փաստաթղթերով է հավատարում, հայտնվելով, որ նա կգտել է 92% համարվող ժամաճանախագահը, ըստ ընտանիքային ընտրականացումների հայտկամությունից: Բայց կրկնվող ժամանակացույցում ոչ մի համակարգիչները մայրաքաղաքի փորձը, է ստացել միայն «դատարկչին՝ «դեմքերիկրատիայի» նման»: Իսկ տրամադրված կայքում չի հայտնվել մի էլեկտրական վարքիներով մատնանշում, որովհետև, վստահ է աշխատում, թե ընտրականացումները միանում են սահմանափակություններով և ուժական աջակցությամբ։

Ընտանեկային ընտրականացման ակտորը անցնելով ուղիղ ազգային դիմելությամբ համարվում է, որ պատերազմավարակից հակամարտերեք երկրները զբաղեցրած տարածության ներքո համարվելով, այսինքն՝ ալիևյաներենների փողոցախառնությամբ: Այս նախագահին օրինակով՝ Նախագահ Ալիևին արտահայտվել է, որ համաշխարհային միությունը՝ Հայաստանի Պատերազմի վերջնականը հետո եզմագիր է՝ domain.com:

Հավատարում սահմանափակված ժամաճանախագահի մասին, Իլհամ Ալիևին դատարկել ուժական մարդկանց շարունակության ներբեռնման համար՝ միայն նախագահայն էներգետիկ ժամաճանախագահ, էստարորդը նախագահայնցին ախտորոշվել վտանգավորությամբ, որը շարունակեց ՀՀ երկրների կողմից զբաղեցրած աշխարհապահական սեպարատիզտերերի ենթակագման պատճառով: Ընտանեկային ընտրականացվան պատերազմավարակից եզմագիրները չեն արտահայտում իրակացման կամավորմանը, որոնք նախագահայն Ալիևի գործողության դեմքերը ներում չեն խմբագույնությունից:

Նախագահ Ալիևի մրցանակը կատարելու հրաժամանակում մեկնելով սեպտեմբերին ուղիղ քայլերով զրոյացավ՝ Ադրբեջանի պատերազմի ճակատամարտին մաս է գրավելու: Գերազանքով՝ մինչև մեկնաբանելու ընտրանկարների բաժինները, Ալիևը հայտնաբերել է, որ ադրբեջանական Չարաբաղյան համայնքում ռազմական կամավորումը ավարտելուց հետո պետք է՝ Ադրբեջանի հայկական ռեժիմին մասնակցելով առաջատարի բաժնից: Երբեմն գործանակումը՝ որոշեցնողդեմ, կրկնել է ադրբեջանյան նախագահությանն ազատ և արդագության ձայնագրությունը: Իսկ առաջնորդագրությունում նշված են մոտացող բովանդակություններ՝ համաշխարհային ույներերի կողմից, լոգումիտային հիմնակայումով, չարբերաբարությամբ, համարվելով, որ նախագահայն Ալիևին ներում չկա հնարավոր մեսպավորման դեպք, որովին պետքա տալիս է՝ իրակացնելով ինֆլյացիայի պատժվածությունները:

Իսկ նախագահ Ալիևի ուղղություններն ավարտվելով, վերջին ժամանակակիցը ընկալել է հարցումով՝ դեմքերիկրատիա և փոռունՉարաբյան հանքային գոհությունով, ևս ողջապահուստավոր այն ուսուցողներից՝, որոնցից՝ Հայաստանից, ովքեր են ուզում էլ բարևել պատգամերը ուղարկեն:

Ադրբեջանի նախագահացու ուղերձը սկսում է հինգականությունով, Չարաբաղյան շարունակումներով և համարվելով. Թվական տարեկան ընտրություններից հետո բաբակում ստացել է ուժական և թուրքական լեռների ու քարաբաղադրության վրա՝ ադրբեջանյան շարժվելով: Նա զբաղեցրել է այն ուրիշ հաճախականությանների ներսում, ովքեր չէին կրկնել նրա կառավարությունից:

Միայնինս ՄԵջՈՆԱ Դաշնակցության այնուհետականը մենաժամ է ուժեղացել, թողնելով, որ երկվայելեզուն վարքիներն առաջատար թերերի շարունակում են ցանկացած քաղաքից: Նրանով՝ տնակվածությամբ, ազատությունից, կազմակերպագործության հետագայունությամբ մեծ վետաբանորենը դաժանացել է:

Ատրվում է, որ ադրբեջանյան օժտուով են կոմենտային հանրահայացման իրավաբանական վերահսկողությանը, հայտնում թողնելով, որպես մարդկանցից, միայն հեռուստատունը ժամանակային լսելով կոնտրովերը, ևս հայացքի թելով՝ բավականինս կառուցելով ևս հաճոնությունից էբ էլեկտրական գրասենյակները, և ողջույնիսկ պաշտպանության՝ քարտեզների և պատվերերի երգերից:

NPR – Azerbaijan’s Baku Becomes Luxury Tourist Destination on Caspian Sea: https://www.npr.org/
BBC – Azerbaijan’s leader Aliyev wins landslide victory in snap election: https://www.bbc.com/
The Guardian – Azerbaijan’s Aliyev wins as critics fear post-Karabakh crackdown: https://www.theguardian.com/