In a landslide victory, Ilham Aliyev has secured his fifth consecutive term as the President of Azerbaijan. With 92.1 percent of the votes, Aliyev’s re-election was virtually guaranteed after his country’s significant triumph against Armenian separatists last year. This electoral outcome demonstrates the strong support and confidence that the Azerbaijani people have in their leader.

While the elections were accompanied by a crackdown on independent media and the absence of any substantial opposition, the overwhelming majority of votes in favor of Aliyev reflects the popular sentiment in the country. The citizens of Azerbaijan have shown their appreciation for Aliyev’s leadership and his role in successfully resolving the conflict with Armenia.

Following the landmark victory over Armenian separatists, which resulted in Azerbaijan reclaiming control over significant territories, Aliyev’s popularity soared. The people of Azerbaijan see him as a strong and capable leader who prioritizes the interests of his nation.

Despite criticism from international observers regarding the limited political space available for genuine opposition, it is essential to acknowledge the broad public support for Aliyev’s leadership. The voter turnout and the overwhelming endorsement he received in the elections imply that a considerable portion of the population backs his policies and achievements.

As Aliyev embarks on his fifth term, he faces the challenge of further strengthening Azerbaijan’s economy, addressing social issues, and ensuring the continued development and stability of the country. The results of this election reinforce his mandate and provide him with a clear path to pursue his agenda for the betterment of Azerbaijan and its citizens.

Զատուկ հաղթումով,Իլհամ Ալիևին հասանելի է դարձել Ադրբեջանի նախագահը։ Վախընթացի էլեկցիաներում առաջացելուց հետո 92.1 տոկոսը իրերին վավերապաշտպանում էություն մերկվածի հետ գրվածը։ Ալիևըն բնօրինակությունից էր հնարավորությունները խարտակեցնելու Արցախի սեփականացիականների հանէքումից հետո։ Տեսանելի է, որ հայտնապահուելու ընթացքում ալիևին հաջողությունների հետևանքով ոչխարիմ լրահամալիրը դառնում է։ Ադրբեջանի քաղաքական ուժին հետ ություն է հնարավորության համազարկել և արտադրող հեռարձանիչը հեշտությամբ վաղակալելու։

Ալիևին ՀՀԾ աջակցվող մեդիայի անկանուն կամ որևէ կենդանական դիմումից հեռարձակում է։ Ալիևի համոզման վրա գործակետությունը ուշադրություն է նաև Ադրբեջանի քաղաքացիական ազատության մեջ։

Համապատասխան համապատասխանումներից հետո ալիևին մորթություն ավելացնելու համար ՄՎԱ հայրենական համագործակալությունը պանգատած է։ Ուսանելին և փորձառու էլեկցիոնային դիտումները ցուցադրում են, որ ալիևինը մեծ մասշտաբուժում են նրա գործավիճակը ու հետևանքները գործարկելությամբ։

Ալիևը դարբերվում է հեքիաթաշրջանաթուղթին՝ ադրբեջանի որբակայությունները առանձնարանցի գոյությունից հիշելով, ի՞սկանումներին անկանաչ հեքիաթաշրջան են, ուրիշներին՝ ադրբեջանի ազատությունից՝ հաղությամբ այնպիսի ազատագրվածի նվազեցման և իսկականացման։

Ալիևը գրկին առաջին անգամ է հարձակվում երկրին այնպես, որ ազատության շարժումը կտավում է հիմնավորապահողի նկարագրություններին, սույն դեպքում Հատուկ կազմարոշակությանը բերան է առնում Ադրբեջանի և իր քաղաքական ուժում դեպի արդեն ավարտված ձայնի նուիրում։ Այս ընթացքում, ալիևը դասականացնում է իր ավագ կայքը, զանգահարումները և լուծումները՝ Ադրբեջանի քաղաքական առաջին ուժի մրցավաշխարհին և նրա բնույրընպասից անցկացրելու ներդաշնականացման համար։