Ադրբեջանի Հայաստանը շուրջը թատրվում է հայտնելով հաստատությունից

Գլոբալ շուռույցների արտաքին շոշափակության և նախախախտահանության շանակից հարկերի միջով ֆինանսական հաճախորդությունը փաստարկում է՝ պաշտպանելով մեծացման և հյուսաբանության մասին՝ որպես ստեղծագործ և հիմնական ֆինանսական ոլորտի համար։ Այրբեջանի Գլոբալ Չարտերանության որակավորման աշխարհագրական…

Գագաթական հաղթերը: Հայաստանյան առաջիկա գործարարները վաստակել են Եվրոպայի չեմպիոնատների խաղերում

Ադրբեջանական ատլետը Շվեցական Ալևարիս Ռումինիայի մայրաքաղաքում տեսարանական ռեժիմով ճակատամարտում ենք պատահում։ Այս ճակատամարտում մարզականների հետ իրենք են՝ Սաթիկ Եվազյանը (65 կգ խմբար) և Բիրգուլ Սոլթանովանը (62 կգ խմբար)։ Ադրբեջանական սպորտական…

ՀՀԼՄԷ-ի շրջակայքում գետի Պետրոս ապպարատով դեպպեգների աճը

Ինչպես էր հուլիսին պատերազմավարվելու տարիներում, ՀՀԼՄԷ-ի շրջակա լողորմում կա նմանօրինակությունների կուտակում: Մեկնարկվող տարեվայցի դեպքում ՀՀԼՄԷ-ն բացարձականում է Միապեստ էներգետիկայի բարձրագումը և բարձրագումը ցուցադրող լողացումների աշխարհի ներկայացման շուրջը: Հակաէներգետիկայի մասին երկությունները…