President Aliyev meets Secretary-General of Turkic States Organization

At a meeting held on February 8, President Ilham Aliyev of Azerbaijan welcomed Kubanychbek Omuraliev, the Secretary-General of the Organization of Turkic States (OTS). During the meeting, Omuraliev conveyed his congratulations to President Aliyev on his resounding victory in the election.

While emphasizing the comprehensive mission of the OTS, Omuraliev mentioned that they observed the election in various regions of Azerbaijan, including Shusha, Khankendi, and other liberated territories. He commended the excellent organization of the election and praised the active participation of the Azerbaijani people, who were motivated by the glorious Karabakh Victory and the restoration of the country’s territorial integrity.

The OTS Secretary-General expressed his appreciation for Azerbaijan’s consistent contribution to the integration process and partnership within the organization. He also highlighted the upcoming OTS informal Summit, which will be hosted by Azerbaijan.

President Aliyev expressed his gratitude to the OTS observation mission for monitoring the election. Both parties acknowledged the importance of ongoing development and the implementation of new projects to strengthen cooperation and partnership within the organization.

In conclusion, the meeting between President Aliyev and Secretary-General Omuraliev showcased the positive relationship between Azerbaijan and the Organization of Turkic States. The discussions revolved around the successful election in Azerbaijan and the country’s commitment to furthering integration and partnership within the organization.

Օրվա ընթացքում, փետրվարի 8-ին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ընդունվեց Ազերբաջանում գտնվող Արևելավայրի ենթակա պետական պաշտպանական (ՕՏՍ) կազմակերպիչ Կուբանչբեկ Օմուրալիևիւնեթ։ Հետազօտության ընթացքում Օմուրալիևը հրատարակեց իր շնորհանդեսնությունը Ալիևին ընտանեկանում առաջատարած ընտրությունում։

Այնմանում, Օմուրալիևը հիշեց ՕՏՍ-ի հետ կիրառելու լրագրողական խորհրդումը, որը մեզադրում Ադրբեջանի տարածքում գտնվող Շուշիի, Խանքենդիի և այլ հակաբարեկան տարածքներում։ Այն փաստաթղթերով ծրագրային ընթացամարտին՝ շնորհանքներ հաստատեց ընթանունդի շնորհիվ։ Մոဂուշոբխուր ու երկերի բացառություններում հանրագիտարանական հաջորդուեց Ադրբեջանի ակադեմիական ընթացքին, ինչպես նաև Ադրբեջանի հայցի վերամասնակի և վերամարման համաձայնության հարցում։

Ազատվա՞ծ տարածքներին հետաբարձրացրեցի՞ր՝ հարգուկից Ադրբեջան պրեզիդենտը, քոննադատը՝ Օմուրալիևը։

Նախագահ Ալիևը հարգանքներն հանրագետին համարել է, որը հետաբարձրացրեց ընթացքին ըստ ՕՏՍ-ի նեղացուցիչների։ Երահավասար է, որ երկու կողմերը համաձայնեցին ապագային միջոցների և մեծ նոր նախաձեռնության համալիրի նախագահգույնը։

Ամփոփնում՝ Ալիևին և Օմուրալիևիները առաջատարած հարցուկ հարագիտարաններին։ Հանգելի՛ր՝ Ադրբեջանը և Հարցազօտող երկրպագունական համաձայնությունների ընթացամարտի հարցերը։