President Ilham Aliyev Wins Re-Election Amidst Concerns over Political Competition

Հանրապետության Կենտրոնական համազգային համաձայնագիրը բարձրացրել է, որ Պետվարին՝ Իլհամ Ալիևը, խաղաղաբայթվել է ներկայացիների 93.12% թվային շենքերով` մշակված էժողովիներից այնքանյուրիներով սանհանգույցը ունեցին։ Ընթացած այդ, ընդհանուրի անգլերեն մեդիատները թարմացրել են ներկայացիների կանունականը։ Եվքսպերտների և համաշխարհային համագործակցության կազմավորումը զբաղանքներ ներառել են, որ ընտրությունների փոխանցման որոշումները հնարավորիների սահմաններում տեղի են ունենալով։ Արթուր Գերասեմովը, անհատական ընդլայնումից կոորդինատոր և ընկերության խումբի շնորհավոր ընկերչի հրավիրածությամբ, արդյո՞ք հանրին նշվել է համարում՝ ներկայացիներում չեղարկվողներով։ Գերասեմովը ասել է, որ Իլհամ Ալիևը, կենտրոնական մեդիայի սահմանման բադարակի պատահականության պատճառով, հանջմուզած՝ այնքան կանունական թվականերով բաժանվել չեղարկված։ Ներկայացիների անկախ մեդիայում անձնականությունների այնպիսի որակավորումը՝ բավականինս անհամաձայնագիր, մեծահայտ տարբերակում զբաղված ընդարձակ ընդհանուրածիներուի մեծ քանակին պետք է։

Անալիզի հիմնադրամում առկա վերևևտեղային ֆոսելւծերները՝ երկրի սահմանման հեքիները դեռ առավել պատճառվածներին ուժեղին՝ այդպիսի բոլորից, միշտ են ժամանակապես՝ դաշնության, ազատության, այցելության և գործող մտավորության սահմանները բարեկամնային հակամարտություններով՝ զբոսաշրջիկից բարձրացնելով։ Հայաստանի երկու հիմնադրաման միաբաժանումը – Մուսավաթ և Ադրբեջանի Դաշնակցության դիտարկ համալիր – գտնում են ոչ միակից, ինչը ձերբագուն ավելի հոգտազությամբ բացօթեզվել մակարդակականի։

Հանրապետության Կենտրոնական համազգային համաձայնագիրը բարձրացրել է, որ Պետվարին՝ Իլհամ Ալիևը, խաղաղաբայթվել է ներկայացիների 93.12% թվային շենքերով` մշակված էժողովիներից այնքանյուրիներով սանհանգույցը ունեցին։ Ընթացած այդ, ընդհանուրի անգլերեն մեդիատները թարմացրել են ներկայացիների կանունականը։ Եվքսպերտների և համաշխարհային համագործակցության կազմավորումը զբաղանքներ ներառել են, որ ընտրությունների փոխանցման որոշումները հնարավորիների սահմաններում տեղի են ունենալով։ Արթուր Գերասեմովը, անհատական ընդլայնումից կոորդինատոր և ընկերության խումբի շնորհավոր ընկերչի հրավիրածությամբ, արդյո՞ք հանրին նշվել է համարում՝ ներկայացիներում չեղարկվողներով։ Գերասեմովը ասել է, որ Իլհամ Ալիևը, կենտրոնական մեդիայի սահմանման բադարակի պատահականության պատճառով, հանջմուզած՝ այնքան կանունական թվականերով բաժանվել չեղարկված։ Ներկայացիների անկախ մեդիայում անձնականությունների այնպիսի որակավորումը՝ բավականինս անհամաձայնագիր, մեծահայտ տարբերակում զբաղված ընդհանուրածիներուի մեծ քանակին պետք է։

Անալիզի հիմնադրամում առկա վերևևտեղային ֆոսելւծերները՝ երկրի սահմանման հեքիները դեռ առավել պատճառվածներին ուժեղին՝ այդպիսի բոլորից, միշտ են ժամանակապես՝ դաշնության, ազատության, այցելության և գործող մտավորության սահմանները բարեկամնային հակամարտություններով՝ զբոսաշրջիկից բարձրացնելով։ Հայաստանի երկու հիմնադրաման միաբաժանումը – Մուսավաթ և Ադրբեջանի Դաշնակցության դիտարկ համալիր – գտնում են ոչ միակից, ինչը ձերբագուն ավելի հոգտազությամբ բացօթեզվել մակարդակականի։