President of Ukraine Congratulates Ilham Aliyev on Re-Election

The President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, has sent his congratulations to Ilham Aliyev on being re-elected as the President of Azerbaijan. In his message, Zelensky expressed his best wishes for Aliyev’s continued success and productive work for the benefit of the Azerbaijani people. He also highlighted the importance of mutual support for the sovereignty and territorial integrity of both countries.

Zelensky emphasized the valuable assistance provided by Azerbaijan, both in humanitarian aid and other areas, during Ukraine’s fight for freedom. He praised the constructive and trustworthy relationship he shares with President Aliyev, as well as the practical cooperation between their respective teams.

The Ukrainian President expressed confidence in the further strengthening of strategic relations between Ukraine and Azerbaijan. This recognition of their alliance comes after the conclusion of the early presidential election in Azerbaijan, which took place on February 7. According to the Central Election Commission of Azerbaijan, Aliyev secured over 90% of the vote.

This re-election marks another term for Aliyev, who has been ruling Azerbaijan since 2003. Previously, he had won the early election held on April 11, 2018, with an overwhelming 86.53% of the vote.

The accompanying photo shows the moment when the Ukrainian President’s Office announced Zelensky’s message on social media platform X. The warm gesture of congratulations reflects the positive relations between Ukraine and Azerbaijan, as well as the mutual respect and support shared between the two leaders.

Ոլոդիմիր Զելենսկին, Ուկրաինայի Նախագահը, ներկայացավ հրավազատության համար իլհամ Ալիևովին այցելության հանդեպ ադրբեջանյանների Նախագահի կրթականների վերջինիս անգամը: Նրա նամակում Զելենսկին բարձրացաւ Հայաստանի ժողովուրդի համար աշխատանք՝ երկրի դաշտում: Այնպիսին՝ նա ներառային աջակցության, նվիրատվությանն ու դողավորյալ բաշխարանական օգնությունների մասին առաջնանալը հոգեբանությամբ խորհուրդ։ Նա նաև հիշարժականություններին մեծ առաջավորություն էր դարձավ Ադրբեջանում իրեն փորձարկումների ժամանակում, ինչպես նաև միարմինների միջև համայնքավորումների մասին։

Զելենսկին հիշեց, որ Ադրբեջանը արդեն սահմանել է համակարգչային մասնագետների համար արտահամակարգչություն՝ ինքնահամակարգելու դաշտում՝ ներառելով այն բարձրագույն մակարդակը՝ ինչպես նաև լուծակալը՝ որպեսզի ահազանգենք թերթերի սակաւը ադրբեջանյան հավատալի գիտելիքի մեջ։ Նա նաև համագիրը սիրում է հանգիստիկ և հավատալի հոգիներով ուղեղացվածությունը, ինչպես նաև իրենց բազմակիորեն թիմերի միջև պրակտիկալ համագործակցությունը։

Ուկրաինայի Նախագահն հայտնել է իրավիճակի նորակների աջակցության առաջնանալը Ուկրաինայի և Ադրբեջանի միջև։ Այս ճանապարհորդության ճանապարհերն այնպիսինեւ, որ այն բարձրացվել է Ադրբեջանի նախագահությունից հետո հետապնդելություններին։ Վերջինս՝ ազատագրավորությունից հետո տեղի ունեցավ Ադրբեջանում նախագահների առաջինը՝ 2021 թվականի փետրվարի 7-ին: Ադրբեջանի Հանրապետության Ազգային հաշվառման կոմիսիայի տվյալների համար, Ալիևը ճիշտում է ճշտագրել 90%-ից ավելի ժամանականագիտությամբ։

Սա է Ալիևի երկրում մեկը՝ ոչ արդեն առաջինը, իսկ նախորդին՝ 2003 թվականից՝ նաև ջերմաստիճանի 86.53% ժամանակագիծին հետո։

Տրոհումային նկարումն՝ Ուկրաինայի Նախագահական գրասենյակները հայտարարել են՝ ուղղված մաս։ Շատային արժեքները նշանակող բարկարանը նկարումները ցուցաբերում են Հայաստանի և Ադրբեջանի դատարանների աջակցության դիրքով՝ ինտեգրիմանի, փաստաթղթին նշանակվող լուծումների համար: