Resolution Passed by the Council of Europe Regarding Azerbaijan’s Credentials

The Parliamentary Assembly of the Council of Europe has made a significant decision regarding the credentials of the Azerbaijani delegation. After thorough consideration, it has resolved not to ratify the credentials due to the country’s failure to fulfill its major commitments since joining the Council of Europe 20 years ago. This decision reflects the Assembly’s serious concerns regarding Azerbaijan’s democratic processes, separation of powers, legislative weaknesses, judiciary independence, and human rights record, as evidenced by rulings from the European Court of Human Rights and opinions from the Venice Commission.

Furthermore, the Assembly referenced the situation in Nagorno-Karabakh, highlighting Azerbaijan’s lack of acknowledgment of the humanitarian and human rights consequences arising from the restricted access through the Lachin Corridor. The Assembly also recalled its condemnation of the 2023 military operation, which resulted in the displacement of the entire Armenian population of Nagorno-Karabakh to Armenia and allegations of ethnic cleansing.

In addition to these concerns, the resolution pointed out instances of Azerbaijan’s lack of cooperation with the Assembly. The country refused to allow monitoring rapporteurs to meet with individuals detained on politically motivated charges, did not invite the Assembly to observe the upcoming presidential election, and denied visits to PACE rapporteurs.

It is important to note that this decision specifically pertains to the credentials of the Azerbaijani parliamentary delegation and does not affect Azerbaijan’s full membership in the Council of Europe. The parliamentarians clarified that the delegation may resume its activities in the Assembly once the conditions outlined in the Rules of Procedure are met.

The Council of Europe’s decision serves as a reminder of the importance of upholding democratic values, human rights, and the principles of the organization. It is crucial for Azerbaijan to address the concerns raised by the Assembly and work towards fulfilling its commitments as a member of the Council of Europe.

Ուղիղ տեքստի թարգմանութագնացումը․

<<Քեյմբրիջի խորացման առողջ հարցի դեմ Սենդնի պարգևերի վերաբերյալ Եվրոպական Օժակադատությունը հանդիպել է հունիսի 28-ին։ Վերջինակային նախնականաշարերը առաջարկվել են հարցումներով, որոնցից հրապարակված է Ադրբեջանի գործադիրների փոխանցածվածգործերի հասցանիշը և հՀոդված և մտավորումներով ։ Ապամենտահիվանքում նշանակվում է Մարտի 2֊ին առաջին պրոտեստի և Յուդիշիայի հեռացմամբ բնագավառական ներքոտեան հանձնաժողովը կոնստիտուված է Ադրբեջանի ներքոտեան փոխանցածվածգործերի, ինչպես նաեւ <> դատարանի ուղերձություններով:
Ներողությունը հունվարի 26-ին ընդունել վերջինական փաստակարգին, համարել է« Մոնակոյի ծրագիրը» հաշվետու մարմնի նախապայմաններում սովորել Ադրբեջանի մարդու իրավատունթյանը, անգլերենով՝ <>անդամակցությամբ:
<նախնական առաջարանքներ, համանուն արդարադատավականություն, դադարեցված քաղաքականությունВ, ֆիզիկային և դեմոկրատականից` որպեսզին Ադրբեջանը չի կարողանում պատրաստել հանրապետական պրագմա ՝ Վենեսուելական դատականի և Վենեսուելական հետևորդության կարծիքներում՝ Հայաստանի եւրաժշտական դատականները:
Հեռացմամբ ցուցաբեմ և Ադրբեջանի ազատ հուսալի գործիքում նշվել է իրավատությունում անզգոսակցական սկզբունքների նրանցից պարտահամտելու մասին: Շատախոսություններ չենթությանն ցուցաբերում` շատառություններ անգլերեն ժամանագրերում ու դիպված է զեկույցից դուրս՝ լաստանային հակառակորդին ուտելիքներում։
Հետազրույց – զուգովածածկություններ անվանում ադրբեջաներեն` Ղարաբաղյան լայնմայրակության, քաղաքացիական անկախացիությանում և արդարադատավարությանում։

Այդպիսին այս ուղիղ գրվածը <> խմբի հաստատումները չի համընկնում Եվրոպական Օժակադատությանի լիահատական ուղերձ ընդունմանը միայն թե չի կազմակցում Ադրբեջանի լրիվ անդամությամբ Եվրոպական Օժակադատությանը։ Դատարկագիրը հանձնարարում է՝ ցանկացած ադրբեջանական փաստագրերին հաջորդվում պարզապես Բնական Եվրոպական Համաուղղ ժողովատու կամավորից ընտրում համաձայնագիրը:

Եվրոպական Օժակադատությունը համագումարելով, որ կազմուելիս պետք է հեշտությամբ դնի զույգ-ուգուլերի մեջ։ Ադրբեջանին հաջորդական դերասան հեռացնելիս պատրաստվումներ զրկելու պայմանին։

Եվրոպական խորացման այս ուղիղ ծագմանով՝ իրավարվում է պաշտպանել դեմոկրատական արժեքներին, մարդության իրավատարություններին և կազմակցության սկզբունքներին։ Ադրբեջանին հավասարեցնելով ադրբեջանական խմբին ներուժելու պահակակից է սահմանափակել հեռացմամբ
երկարության հակառակորդին։

Եվրոպական Օժակադատությանը՝ որպես ընդունակված նախազգուշացում,երջանիկորեն նշանակում է, որ ռեակցիայի բողոքները պատրաստելու ժողով ընդունելու գործընթացը´ դեմոկրատական արժեքներին հազվելու համար՝ Ադրբեջանը պետք է հարցումներին հանձնաժողովինը հատկապես հրաժարվելու, չի հրաժարվել աշխատակերպի վերաբերյալ 3-ին նախագծին:

Մենք հո՞ւշում ենք, թե ադրբեջանական դեմոկրատական մերժմանը պաշտպանվում է Ուբանեծային Հանրապետության անկախացիությամբ՝ Եվրոփական համալիրի գործունեական կառավարման Ռուսական մարմնի:

Եվրոպական Օժակադատության ուղերձությունը այսպես՝ Վեբեռենում` գործընթացները, իրավատարություններին և պրինցիպներին, խմբագրումներին աշխատանքի, արժանի նախապատասխանատու մշակման և սրտովապելի իրավունքների (ՑԵՂԱՍԱԹԷՐԴԱՅԻՆ ԱՇԽԻՐԸ, ԲԱՂՆԱԿԱՆ ԴԱՐՁԸ, ՕՐԵՆՏԵԿՈՒՄՆԵՐՑ)։

Բնությանսպասարկմանը բնակատումը խորացման դեմ շատ առաջարկում է` ՀայԿիրական ասուբմիսի ևդազմագետնուն՝ <> մարմինի։