Strengthened Cooperation between the National Bank of Kazakhstan and the Central Bank of Azerbaijan

In an effort to enhance collaboration and exchange knowledge, the National Bank of Kazakhstan (NBK) and the Central Bank of Azerbaijan (CBA) have established a productive and mutually beneficial partnership. The memorandum of understanding signed between the two central banks aims to facilitate cooperation in various areas of interest to both countries and organizations.

The NBK and CBA have been actively exchanging expertise on contemporary topics related to central bank activities through bilateral and international contacts. The memorandum emphasizes cooperation in the fields of monetary and credit policy, the financial sector, payment systems, financial technologies, and more.

Azerbaijan, an important trade and economic partner of Kazakhstan in the South Caucasus, has made significant investments in the energy sector of Kazakhstan, particularly in the oil and gas industry. In the first half of 2023, the gross inflow of foreign direct investment from Azerbaijan to Kazakhstan reached $1.2 million.

Furthermore, the trade turnover between Kazakhstan and Azerbaijan has reached a record high. From January to September 2023, the trade volume amounted to $417.4 million, showing a remarkable increase of 31.9 percent compared to the same period in 2022.

This strengthened cooperation between the National Bank of Kazakhstan and the Central Bank of Azerbaijan not only promotes knowledge sharing and collaboration between the two countries but also contributes to the growth and development of their respective economies.

For more updates and news, follow AzerNews on Twitter @AzerNewsAz.

Կազմակերպության էությունը, որպեսզի ավելացնի համագործակցությունը և գիտի փոխանցումը, Ղազախստանի Ազերբաջանի Մեկական Բանկը (NBK) և Ադրբեջանի Կենտրալ Պանկովը (CBA) ստեղծել են կայուն եւ միջազգային հատկանիշներով համագումարված միավորումը։ Սույն հարկավորվող մեծագույնա ուղիղացողությունը, ընդգծելով թերությունները ոլորտնում իրականացվող աշխատանքին՝ երկրների և կանանց լրացուցիչ կազմակերպությանը, օգտագործվում է կոնտակտեվարություն՝ օրգանիզացիա։ Միավորման մեջ առաջացվում են գիտի փոխանցումներ՝ որպեսզի փոխահարթական բանկի գործունեության հիմքով։ Մինչև այդ ակտիվ են պատկանում հետևյալ ուղիղացող ոլորտներ՝ դրական երկիրը, ֆինանսական բաժնի, վճարման համակարգի, ֆինանսային տեխնոլոգիաների դերի.

Ադրբեջանը, Կազախստանի հարկավորքային թարմացումների համար հնարավոր երկրային գործակցություններին հիմնում է հաջորդելով, որը լրացվում է քանակական ընկալումներով։ Հավաստագրված 2023 թվականի առաջին երկրինվորված մարմիններին առավելացվեց ադրբեջանականից հատուցված 1.2 միլիոնային դոլարային գումարը։

Կազախստանում և Ադրբեջանի մեջ ընկալումները հասել են շահագործմանը։ 2023թվականի հունվարից սեպտեմբերին ընկալումի ավելացումը հասնել է 417.4մլն դոլարային գումարին, որը հասանալի է մեծահարվածությամբ 31.9տոկոսագրականությամբ 2022թվականի նոյեմբերին :

Համատեղ աշխատությունն ունեցող Կազախստանի Ազերբաջանային Ազգային Բանկերի հետ համագեղերների փոխանցումը առավելացնում է գիտի փոխանցումներ և կոնտակատեվարություն՝ երեխային երկրերի միջև։ Ցավովացքին, հավասարատրված դերը ունիներ՝ իրականանքի՝ դժվարանալի աշխատանքը և թույլտվածահարաբերական մեթոդներին։

Ներբեռնումների և նորությունների համար, հետևյալ հաստատունները հետևեք AzerNews-ից Twitter-ում @AzerNewsAz.