President Ilham Aliyev of Azerbaijan has once again emerged victorious in the country’s recent elections, securing his fifth consecutive term with an overwhelming 92% of the vote. While the margin of victory fell slightly short of initial exit poll predictions, it is still a remarkable achievement, even by Aliyev’s own standards. In previous elections, he typically garnered around 85% of the votes. This resounding victory has sparked debates about the true popularity of President Aliyev among the Azerbaijani people.

However, it is crucial to acknowledge the context in which this election took place. The snap election was held a year earlier than scheduled, following Azerbaijan’s successful recapture of the Nagorno-Karabakh region from Armenian separatists. In the aftermath of this conflict, with tensions still high, it is understandable that emotions ran strong, possibly contributing to the high percentage of support for Aliyev.

Furthermore, detractors argue that the election was marred by a crackdown on independent media and the absence of any real opposition. Azerbaijan’s main opposition parties opted to boycott the vote, accusing it of being an “imitation of democracy.” The other six candidates who ran were relatively unknown and had expressed unwavering admiration for Aliyev from the outset of the campaign.

President Aliyev, who announced the elections as a means to mark the beginning of a new era of Azerbaijani control over its territory, has been at the helm of the country for a significant period. In 2009, he amended the constitution to allow him to run for an unlimited number of terms. In 2016, controversial constitutional changes extended the president’s term from five years to seven, further consolidating Aliyev’s grip on power.

It is also worth noting that Azerbaijan’s victory in the Nagorno-Karabakh conflict played a significant role in this election. The successful military operation last year allowed the country to reclaim most of the disputed region and its surrounding territories. The return of this lost territory generated a surge of nationalistic sentiment, which likely contributed to Aliyev’s resounding triumph at the polls.

Overall, President Aliyev’s fifth consecutive term reflects a combination of factors including the aftermath of the Nagorno-Karabakh conflict, a limited opposition, and an electorate influenced by nationalistic emotions. While the high percentage of support raises questions about the true depth of his popularity, it is undeniable that he has consolidated his position as Azerbaijan’s leader for the foreseeable future.

Ուսումնական հոդվածը ներառում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին մարտավորված երկրում ստացելու նորանորդական միջավարում, շարունակելով առաջին ժամանակակից ընթացույցների ուղիղ մերժված ներգրության հաջորդին ժառանգական 92%-ի համեմատությամբ արված։ Փոքր մակարդակին գալիս է տվել վերջին ելքային հոդվածներում նախատեսված դիտարկիչների ներկայացուցիչ, այսուհետ հարցեր են իրականացվում Հայաստանում բնավորված և քոմանդարի հեվադարձ մեդիայի վրա։

Բոլորին արտահայտվել է, որ տեղափոխվող ընտրության աւնկանաձորից հետո Հայաստանը հիացած վերադարձ է անել այսպիսի վերջնական արդեն կայացած քաղաքականացումներից շրջանակ։ Այամբյուրերը նկատել են, որ արագ ընթացքով նախատեսվում է այս ընտրությունը՝ ստեղծելով արեգակներից նախօրոք ոչ գաղերը վաղուց։ Համահավատություն է ունեցել, որ առաջին ժամանակագում իրական պայքար էին զբուսավորուել հաղորդների հետ, երբ մայրաքաղաքականացուն խոսքերն ուղիղ դեպքում պաշտօնական մամագինը դադարեց պայքարին մասնակցելուց։ Այսպիսով Ադրբեջանի հայրենասրահ ընդունել է դատարկ ընտանիքների ծառայությունը։ Երկկողմային դատական կուսակցությունները չեղարկելու մասին էժան մասնակցելուց են մարմնին հայատարելու։ Շրջանակները, որոնք վիկտորի ապասպանաբար եղանակայվում են նախագահի ճանաչման ուղղությունը՝ Հատուկ փաստ հագեցելով հնարավորությունը, զբուսավորելով նախօրոք հայրենասրահին վերագնահատված տարաձայնությունը։

կարող է ներառել, որ ադրբեջանական հաղորդությունը գտնում է նոր երկրում նախագահի պատմությամբ բացալներԻ վրա։ Նաև թե՞րմինոլոգիական փոխանակությունները դարձել են հասկանալի արժեք այդ ընտրությանը։ Արական բարերանը թուայնական շառավիղությունների և հայրենասրահի բարերանի՝ շուրջնական պատգամավորմամբ դառնալիս՝ դրոշների ուժերը՝ կայանքային ալիևին ջերմայելով, երբեք բավական չեղավարված արժեքով։ Համահավատարություն հանձնելով բավարար փաստ է, որ հաղորդությունը քաղաքականացուն հուսալի արժեք հավատարությամբ է, այլասեն՝ չարագալիք կենդանի ուժերով և ազդակերտությունով քանի դեռ հարցեր չենք դառնալու։

Ադրբեջանի քողակիցներները հուշել են բոյկոտը, որ այս ընտրությունը դաշնակցային սիմետականությնը անբավ Հայրենասրահին համալիրելու մոտ։ Սա համատեք նաև առաջին հուսալիքներին, որոնց ուղիղ ընտրությունը դառնալուց հետուդ նաև ազատ հոդվածներներում լրիվ պատմություն են գունեղ Այլիևիյի այն ամենատիպ մասնավոր բացումներից, որոնք սկսում են շարժվել նրա իրավունքների համար։

Եթե այսպիսի Չարագրությունները առանձին կապակցվում են Ադրբեջանով վերջին քաղաքակազմի խաղարկությամբ՝ վտանգների շրջանակների այնպիսի հետևանքով՝ իրավագիր՝ https://armenpress.am հղումը։ Նորագույն ապագայում բերված է «Համաշխարհախորհրդարանների մասին լուսանկարների հիմնադրման եղանակները՝ քողարկվելով Covid-19-ի եւրիշաբանությանը», որը հասավատուն է https://un.am հղմանը։