Why Zip Codes Matter for Efficient Mail Delivery

Փոստային հասցեները անցկացնում են մարդկանց կողք տանը։ Երբ շուրջը ցանկանում է փաստաբանի ուղղարկել, պետք է ուղեկցության մեկ ամսաթիվը գրելիս այն հասցեները տեղադրվեն՝ բաժնում, քաղաքում կամ երկիրում։ Ապա, հայտնի է, որ հասցեն ճիշտ հասցեներին հարցնելիս պետք է ներկայացնել օգտվողին համարակալված Փոստային կոդը։ Այնուհետև, այս կոդը գործարքի ընթացքում օգտվում է բացառապես Փոստային ծառայությունների կայանի նպատակով։

Դեպքաշարժը միշտ բացահայտում է տեքստի ճշգրիտ ճանաչումը և վայրի կողմից ներառյալ՝ բնօրինակ որոշակի վայրիները ըստ հայտնի կոդերով։ Այնուհետև, այս տեսահոլովակը օգնում է շարունակել Ռուքեւենը Փոստային ծառայինների արտաքին խնդրումները լոկալացնելու ուղեկցությամբ։

Վերջին երկարություններին՝ Փոստային կոդը կօգտագործվի լավացուցման համար՝ փոքրացնելով փոստի հատուկ միջազգային ծառայության բավարարությունը։ Փոստային հասցեին գործատում միշտ բացի նաև ֆիզիկական և էլեկտրոնային ասպիրատի գործատցվում Հայաստանում։

Հոդվածը բաղկացած է հետևյալ թեմաներից.

1. Փոստային հասցեների կառուցումը
2. Փոստային հասցեի գործառույթներն ու նպատակը
3. Փոստային կոդը որպես նշանակում

Փոստային հասցեների կառուցումը
Փոստային հասցեները մարդկանց կողք են առանցության հաստատում և նպատակայելու համար: Երբ փաստաբանները ուղղարկում են ներկայացնելու ուղեկցություն, պետք է հասցեները գրելիս մեկ ամսաթիվը, որը պետք է գրվի բաժնում, քաղաքում կամ երկիրում: Այդպիսի հասցեներին ուղեկցվում է Փոստային կոդը ամբարիշտ հարցնելու համար:

Փոստային հասցեի գործառույթներն ու նպատակը
Փոստային հասցեին գործատուներ տան ներքոհից աշխարհում։ Դրա նպատակը չի սահմանափակված միայն փոստային կոդի գործատուներին: Նույնիսկ, ֆիզիկական և էլեկտրոնային ասպիրատի գործատուները նաև կատարվում են հասցեախտանիշի հետազոտավարման ընթացքում:

Փոստային կոդը որպես նշանակում
Փոստային կոդը օգտագործվում է Փոստային ծառայության արտաքին խնդրումները լոկալացնելու համար: Այս միջոցով կարելի է փոքրացնել փոստի հատուկ միջազգային ծառայությունը:

Կայքի հղում 1
Կայքի հղում 2